Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mecenāta ieguvumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.01.2017
  • Mecenāta vārds uz visiem laikiem eksponēts uz Mecenātu goda plāksnes Latvijas Universitātes centrālajā ēkā, Raiņa bulvārī 19 (atbalsta summa, sākot ar EUR 7 000) un LU fonda mājas lapā www.fonds.lv (atbilstoši mecenāta līmenim).
  • Dalība un sumināšana Mecenātu pieņemšanā pie Latvijas Universitātes rektora, ik gadu septembrī Latvijas Universitātes jubilejas dienās.
  • Mecenāta dalība pēc intereses svinīgajos pasākumos (stipendiju diplomu pasniegšanas ceremonijā, projekta atklāšanā, noslēgumā u.c.) un Latvijas Universitātes mecenātiem veltītajā koncertā.
  • Mecenāta dalība pēc intereses un iespējām komisijās, projektu izvērtēšanā un realizēšanā.
  • Mecenāta daudzināšana pēc intereses publiskajā telpā Latvijā un ārpus.
  • Mecenāta paša īpašās vēlmes LU ietvaros.
  • Nodokļu atlaides ziedotājiem saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pantu - 85% apmērā pakalpojuma sniedzējiem Latvijā no atbalsta summas.
  • Saskaņā ar 2005.gada 23.marta LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.19 nodibinājumam „Latvijas Universitātes fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
  • ASV - sadarbībā ar Kāvuša izglītības un kultūras LU fonda atbalstītāji var saņemt 30% atlaidi no atbalsta.

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.


Nodokļu atlaides

Nodokļu atlaides var iegūt gan fiziskas, gan juridiskas personas gan Latvijā, gan arī ASV.

LU fonda mecenāts – nesavtīgs izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras atbalstītājs, sniedzot finansiālu, materiālu vai informatīvu artavu

LU fonda nodibinājuma reģistrācijas apliecība

LR FM lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusu LU fondam