Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nodokļu atlaides
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.01.2017

LU fonda mecenāti un atbalstītāji var saņemt nodokļu atlaides 85% apmērā no atbalsta summas saskaņā ar 2005.gada 23.marta LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.19 nodibinājumam „Latvijas Universitātes fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Statuss attiecas uz darbības veidiem, kas saistās ar izglītības, zinātnes un kultūras atbalstu. Tas nozīmē, ka LU fonda mecenāti – kā juridiskas, tā arī fiziskas personas – var saņemt ienākuma nodokļa atlaides.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem (atbalstītājiem) Latvijā

LU fonda atbalstītāji, pakalpojumu sniedzēji, var izmantot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi. Slēdzot līgumu ar uzņēmumu, kurš atbalsta LU fondu pakalpojuma veidā, līgumā jānorāda:

  • sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts, par ko netiek pieprasīta samaksa naudā (bezskaidras naudas darījums) - pakalpojumu uzskata kā atbalstu (ziedojumu). LU fonds pakalpojuma sniedzējam izraksta rēķinu par pakalpojumiem (ar PVN), ja uzņēmums ir PVN maksātājs. Pie samaksas nosacījumiem LU fonds uzrāda, ka sniegtais pakalpojums ir atbalsts (ziedojums) saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.xxx.

Līgumam ir nepieciešama kopija dokumentam, kas apliecina, ka LU fonds ir sabiedriskā labuma organizācija.

Nodokļu atlaides fiziskām personām Latvijā LU fonda atbalstītājiem, fiziskām personām, ir atvieglojumi par veikto atbalstu/ziedojumu. Tie ir attaisnotie izdevumi, kurus jāuzrāda gada ienākuma deklarācijā iesniegšanai Valsts Ieņēmumu Dienestam (VID). Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

  • summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

LU fonda nodibinājuma reģistrācijas apliecība

LR FM lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusu LU fondam