Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
"Ērģeles lai mūžam skan!" - atbalstītāji (2014.gads)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.06.2015

Informatīvie atbalstītāji:


Atbalstu 2014.gada janvārī par kopsummu 
1319,14 veikuši:

 • 63 dažādu gadu LU Fonda stipendiju ieguvēji: Sintija Šauriņa, Vladislavs Tarasenkovs, Evija Gailuma, Katsiaryna Kazachonak, Rūdolfs Rozītis, Līga Kozlova, Elīna Auzāne, Guna Eņģele, Ieva Geislere, Sabīne Šturme, Artūrs Kokorēvičs, Ieva Gudreniece, Staņislavs Šeiko, Emīls Veide, Liena Ivanova, Mikus Žagata, Māra Stabulniece, Ilze Jermacāne, Nika Aleksejeva, Natālija Kozmina, Digne Ūdre, Toms Ķikuts, Eva Ikstena Strapcāne, Kaspars Vīgulis, Guntars Kitenbergs, Didzis Kļaviņš, Kristīne Vībane, Arta Zvirgzda, Darja Isajeva, Gunta Vēvere, Iveta Skrastiņa, Sanita Baranova, Rita Treija, Anda Ādamsone Fiskoviča, Dace Šostaka, Jānis Pudulis, Normunds Blumbergs, Aivars Vembris, Liene Augustāne, Inese Runce, Gunta Nešpore, Laura Uzule, Ingus Pērkons, Gatis Ošs, Krišjānis Bušs, Anete Romanauska, Unda Avota, Inta Nasira, Kintija Auziņa, Anita Abarenkova, Zanda Muceniece, Madara Apsalone, Kristīne Kitija Vagele, Mārtiņš Mintaurs, Mārtiņš Balodis, Marta Laizāne, Velta Korkliša, Ilga Kokorīte, Nelda Lencberga.
 • 11 LU esošie un bijušie studenti: Inna Gīle, Ervīns Reinverts, Inna Romānova, Inese Bērziņa, Oskars Purmalis, Gunta Rubene, Dace Klincāre, Anna Jana Bernšteine, Inese Jahundoviča, Lilita Gretton, Svetlana Brencsēna.
 • LU mācībspēki Jānis Priede un Ingrīda Rumba-Rozenfelde, privātpersona Paula Zvirbule.


Atbalstu 2014.gada februārī par kopsummu 6
551 eiro veikuši:

 • Desmit LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Rūdolfs Brūzis, Agne Meļķe, Zane Dzirkale, Dainis Pudelis, Artūrs Pizičs, Mārtiņš Laizāns, Arvils Zeltiņš, Madara Jakobsone, Rita Veilande, Henrijs Kaļķis.
 • LU esošie un bijušie studenti: Lauris Špats.
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki: Jānis Kļaviņš, Evita Kassaliete, Andris Kangro un Ilze Kangro, Madars Štramdiers, Jānis Saulītis, Ivars Lācis.
 • LU goda biedre, mecenāte Anna Čakste Rollins (6000 eiro).


Atbalstu 2014.gada martā par kopsummu 80 eiro veikuši:

 • LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Ieva Fībiga.
 • LU absolventi: Ingrīda Latimira. 
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki un darbinieki: Uģis Bisenieks.

Atbalstu 2014.gada aprīlī par kopsummu 375 eiro veikuši:

 • LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Eduards Plankājs.
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki un darbinieki: Jānis Švirksts, Vitolds Grabovskis, Pēteris Cikmačs, Jānis Dzenis, Māris Ozoliņš.
 • LU esošie un bijušie studenti: Līga Zaķe.

Atbalstu 2014.gada maijā par kopsummu 603,5 eiro veikuši:

 • Tautieši un organizācijas Kanādā: Rasma Pērkons, Biruta Platups, Visvaldis Golde, Edīte Zariņa, Lidija Kalniņš, Milda Villers, Pēteris Golde, Anitra Leksers, Ženija Vītola, Irēne Ezergailis, Pēteris un Marta Ķuzes, korporācija "Tālavija", Ilga Breikšs, Orta Čačis, Balva Kūla Bredovskis un Atis Bredovskis, Velta Kļaviņš, Marianna Steinmane, Ērika Ādamsons, Valdis Briedis, Helēna Rūtītis, Īrisa Purene, Aija Kārliņa, Andris Lagzdiņš, Vita Gaiķe.
 • LU absolventi: Ivars Ramāns, Jeļena Poļakova.
 • LU Fonda stipendiāti: Linda Sirmā, Anna Zaula.
 • LU studenti: Rihards Blese.
 • Mecenāti: Kaspars Garkanis.
 • Stipendiju komisiju pārstāvji: Inese Misiņa.
 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde.


Atbalstu 2014.gada jūnijā par kopsummu 1 237 eiro veikuši:

 • LU Fonda esošie un bijuši stipendiāti: Raivis Eihenbaums un Maruta Jankēvica.
 • LU absolventi: Laila Kundziņa-Zvejniece, Indulis Krauze.
 • LU studenti: Andris Litiņš.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Māris Ozoliņš, Voldemārs Spuņģis, Inta Brūna, Ruta Šneidere, Māris Ābele, Toms Grīnbergs.
 • Privātpersonas: Judīte Čunka, Baiba Dzērve.
 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas nodaļa.


Atbalstu 2014.gada jūlijā par kopsummu 2 310,17 eiro veikuši:


Atbalstu 2014.gada augustā par kopsummu 620 eiro veikuši:

 • Mecenāte Anita Gaide (Ilmāra Zilāna piemiņai).
 • LU mācībspēki un darbinieki: Juris Borzovs, Ivars Lācis.
 • J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Artis Sīmanis.


Atbalstu 2014.gada septembrī par kopsummu 2 041.2 eiro veikuši:

 • Mecenāti: Jānis Lielcepure, AS “SEB banka”.
 • LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Agnis Bušs, Anna Vasiļevska, Anna Auzāne, Inga Jēkabsone, Alda Bražune, Gita Bērziņa, Arnita Čoiča, Mihails Šišovs, Guntis Tabors (arī mācībpēks LU), Juris Baldunčiks, Aleksandra Ļaučuka, Evija Rolava, Mārtiņš Mintaurs (arī mācībpēks LU), Džineta Dimante (arī mācībpēks LU), Māra Stabulniece, Austris Cīrulnieks, Maksims Ivanovs, Vilmārs Vesingi, Anna Auzāne.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Jānis Bičevskis, Ivars Lācis.
 • Privātpersonas: Marija Rabinoviča, Zigrīda Grīnhofa, Sandra Upeslācis, Ieva Andersone.
 • Korporācija “Lettgallia”: Jānis Zvejnieks, Armands Briedis, Artūrs Kālis, Arnolds Japiņš (kopā 90 eiro).
 • Ziedojumi 25.09. no K.Morberga stipendiātu tikšanās: 173.90 eiro.
 • Anonīmie ziedotāji.

Atbalstu 2014.gada oktobrī par kopsummu 1 178 eiro veikuši:

 • LU Arodbiedrības organizācija (700 eiro).
 • LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Artis Ozoliņš, Rita Veilande, Ilze Elbere, Vilmārs Vesingi, Kaspars Ābelnīca.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Juris Borzovs, Leo Trukšāns, Ārija Sproģe.
 • LU absolventi: Aldis Ābelis, Ingus Bērziņš.


Atbalstu 2014.gada novembrī, decembrī un 2015.gada sākumā par kopsummu 4 498 eiro veikuši:

 • LU Fonda dažādu gadu stipendiāti: Anete Eglīte, Dina Afanasjeva, Zane Jūra, Sindija Veilande, Līga Apsēna, Agija Lāce, Atis Jēkabsons, Emils Sjundjukovs, Rainers Eduards Strautiņš, Anrijs Šimkus, Katrina Mertsa, Klaudija Gadišķe, Dāvis Beitlers, Krista Umbraško, Valdis Linde, Jānis Tjarve, Jānis Lungevičs, Tatjana Rogaļska, Arturs Skutelis, Daiga Sondore, Mihails Šišovs, Annija Kārkliņa, Irēna Kononova, Vadims Jančevskis, Jānis Skrīveris, Eva Vīksna, Sintija Maķevica, Agija Kalve, Dana Kalniņa Zaķe, Anda Batarāga, Laura Vizule, Ivars Pričins, Dace Sproģe, Aigars Langins, Didzis Irbe, Zanda Jēgermane, Linda Reneslāce, Ieva Krekovska, Andrejs Andris Jencis, Ilze Andžāne, Āris Pickainis, Antra Bērziņa, Baiba Zvejniece, Raitis Eglītis, Guntars Rēboks, Krista Susekle, Elīza Šenberga, Brita Taškāne, Valters Kalnačs, Kristīne Rotbaha, Arta Krēsliņa, Didzis Lipšāns, Annija Gobiņa, Dinija Jemeļjanova.
 • LU mācībspēki un darbinieki, apvienības: Lauris Liepa (arī LU absolvents), Anita Ermuša, Ervīns Lukševičs, LU Senioru klubs, Anita Kalniņa, Austra Brūkša.
 • LU mecenāte Anna Čakste-Rollins.
 • Korporācijas: "Fraternitas Lataviensis", korporācijas "Imeria" (1 605 eiro), Dace Kalniņa (korporācijas "Imeria").
 • Tautieši Austrālijā: no Latvijas Universitātes gadskārtas svinīgā sarīkojuma dalībniekiem Sidnejā (apmēram 30 dalībnieku) un studenšu korporāciju kopa Sidnejā.
 • Tautieši Kanādā: Andris Ķesteris, Biruta Platups, Dr. Jānis Lūsis, Artūrs Ķesteris, Roberts Ķesteris.