Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.07.2016

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2016. gadā notika no 4. līdz 8. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta.

Vairāk par projektu >>

 

Pasākumu 2016. gadā atbalstīja Komunikācijas aģentūra / Edelman Affiliate 2000 EUR apmērā.