Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekts "Eksperimentālas laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.08.2017

Attīstot un pilnveidojot pētniecības iespējas kristālu audzēšanas iekārtu jomā, tiks celta projektā iesaistīto cilvēkresursu kvalifikācija, veicināta sadarbība dažādu nozaru speciālistu starpā (piesaistot elektronikas inženieri ar pieredzi kristālu audzēšanas iekārtu automatizācijā) un šim pētniecības virzienam piesaistīti jauni pētnieki. Tiks panākts, ka LU pētnieki ir spējīgi veiksmīgāk iesaistīties nākotnes mikroelektronikas pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju izveidē un attīstībā. Šāda situācija ir labvēlīga sabiedrībā aktuālajiem RIS3 tautsaimniecības transformācijas virzieniem: tiktu nodrošināta iespēja veidoties izaugsmei pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju jomā, kas ir pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību. Projekts atbilst LU izvirzītajam prioritārajam pētniecības virzienam “Nepārtrauktas vides fizika un tās pielietojumi dabas un tehnoloģisko procesu izzināšanai” un apakšvirzieniem “siltumpārnese un hidrodinamika” kā arī “pusvadītāju materiālu tehnoloģijas”.

Realizēšana: 2017. gada marts - 2017. gada novembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8900 EUR apmērā.