Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekts "Rietumantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.08.2017

Veiksmīgi īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes jauno pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens (polārie pētījumi). Tādējādi tiks veicināta Latvijas un Latvijas zinātnieku atpazīstamība pasaulē.Balstoties uz projekta realizācijas laikā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, tiks modernizēti un pilnveidoti vairāki LU ĢZZF Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursi – Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos, Ģeofizika, Struktūrģeoloģija, Glaciālā ģeoloģija, Kvartārģeoloģija, Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, Kvartāra paleoģeogrāfija, Ģeodēzija. Studentiem, veiksmīgi apgūstot šos kursus, būs iespēja piedalīties nākotnē organizētajās ekspedīcijās uz polārajiem apgabaliem.Izmantojot projektā jauniegūtos rezultātus, un iepriekšējo ekspedīciju rezultātu apkopojumu, Latvijas Universitātes studentiem tiks izstrādāts jauns brīvās izvēles (c – daļas) kurss – „Mūsdienu ledāji un to pētījumu metodes”.Projekta realizācijas laikā un pēc tam Latvijas Universitāte tiks popularizēta kā starptautiski nozīmīgu polāro pētījumu centrs. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Latvijas skolu audzēkņi un skolotāji. Tādējādi vidusskolu absolventi, kā arī ārvalstu studenti saskatīs iespēju iegūt augstas kvalitātes, mūsdienīgu izglītību dabas zinātnēs arī Latvijā. Minētais mazinās jauniešu aizplūšanu uz ārvalstīm un piesaistīs apmaiņas studentus Latvijas Universitātei.Ekspedīcija un veiktie pētījumi tiks prezentēti plašākai sabiedrībai, sniedzot populārzinātniskus ziņojumus un intervijas plašsaziņas medijos. Tādējādi Latvijas sabiedrība tiks izglītota par aktuālām problēmām, kuras saistītas ar Antarktikas ledāju kušanu un tās sekām.

 

Realizēšana: 2017. gada aprīlis - 2018. gada aprīlis. Ekspedīcija tiks realizēta 2018. g. februārī. Projekta realizēšana ietver sagatavošanos un ekspedīcijas plānošanu, realizēšanu un pēcekspedīcijas datu analīzi un rezultātu publicēšanu.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 17 000 EUR apmērā.