Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sanita Baranova
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2014
Sanita Baranova (foto: 2014.g.)

Sanita Baranova studiju laikā ieguva trīs mecenātu stipendijas, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pedagoģijas bakalaura studiju programmā. Kristapa Morberga stipendiju 855 eiro apmērā saņēma 2003./2004.akad. gadā, Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 700 eiro apmērā saņēma 2004./2005. akad. gadā (rudens semestrī) un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju 700 eiro apmērā - 2004./2005. akad. gadā (pavasara semestrī).

No 2005.gada strādā Latvijas Universitātē, sākotnēji Studentu servisā, tad LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē par studiju metodiķi un pasniedzēju.

2012.gada 29.martā LU Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvējusi promocijas darbu „Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” un ieguvusi pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr.paed.).

2013.gada rudens semestrī DAAD (Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienesta) jauno pētnieku stipendiju programmas ietvaros veica pētniecisko darbu un kvalifikācijas pilnveidi Leipcigas Universitātē un Saksijas Augstskolu didaktikas centrā.

2013./2014. akad. gadā ievēlēta LU docenta (augstskolas pedagoģijā) amatā un vada LU PPMF Augstskolas didaktikas centru.

Dzied LU absolventu korī „Jubilate”.