Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Edgars Butanovs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015
Edgars Butanovs

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultātē, fizikas bakalaura studiju programmā.
Hobiji: Muzicēšana grupā, grāmatas, veselīgs dzīvesveids.
Raksturo: Pozitīva domāšana un apķērība.
Moto: Dzīvē katra lieta notiek ar iemeslu.

Edgars Butanovs 2013./2014.ak. gadā ieguvis „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendiju. Par sevi stāsta:

„Mani vienmēr ir interesējis, no kā sastāv mūsu Pasaule un Visums un kādā kopsaistībā tas viss mums apkārt pastāv. Jau bērnībā, lasot daudz grāmatas un enciklopēdijas, to esmu palēnām izzinājis, kā arī skolā sācis to apgūt dažādos priekšmetos.

Vidusskolā tas mani mudināja padziļinātāk apgūt dabaszinātnes, konkrētāk fiziku, kā arī matemātiku, ko uzskatu par dabas valodu. Sākot studijas fizikas bakalaura studiju programmā Latvijas Universitātē, sapratu, ka mani visvairāk interesē tieši cietvielu fizika, materiālzinātnes un to tehnoloģiskais pielietojums, tāpēc 2.kursā paralēli studijām sāku strādāt LU Cietvielu fizikas institūta Pusvadītāju optoelektronikas laboratorijā.

AS „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendijai nolēmu pieteikties tādēļ, ka vēlējos paplašināt savas zināšanas šajā jomā, kā arī praktiski izzināt par fizikas pielietojumiem industriālā uzņēmumā. Liels paldies AS „Sidrabe” par šo iespēju!

2014. gadā Edgars aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Dažādas HOPG gravēšanas metodes grafēna uznešanai uz Si pamatnes".