Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kaspars Pudžs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015
Kaspars Pudžs

Studijas: LU  Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmas 1.kurss.
Hobiji: Alpīnisms, velotūrisms un viss, kas saistīts ar velo, makšķerēšana.
Raksturo: Mērķtiecīgs, mazliet spītīgs, stūrgalvīgs un ambiciozs.
Moto: Viss, kas notiek, notiek uz labu, ja nav uz labu, tad nekas vēl nav beidzies!

Kaspars Pudžs 2013./2014.ak. gadā ieguvis „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendiju. Par sevi stāsta:

„Mācoties Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Organisko materiālu laboratorijā. Dr. habil. phys. Intas Muzikantes vadībā. Tā radās interese par organiskajiem pusvadītājiem.

Tā kā mans zinātniskais darbs ir saistīts arī ar organisko materiālu uzputināšanu vakuumā, izlēmu pieteikties „Sidrabes” Cietvielu fizikas stipendijai. Domāju, ka pieredze šajā jomā ir viens no iemesliem, kas nāca par labu manai kandidatūrai.

AS „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendiju saņemu otro reizi, man ir patiess prieks ka mani sasniegumi tiek novērtēti. Stipendija man dot pārliecību par manu darbu un motivē tālākām studijām un pētījumiem.”