Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Virgīnija Liepiņa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015
Virgīnija Liepiņa

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultātē, fizikas maģistra studiju programmā.
Hobiji: Dziedāšana korī un ansamblī, mazo lodētāju pulciņa vadīšana.
Raksturo: Milzīgs darba spars un joki par fiziku.
Moto: Tikai uz priekšu!

Virgīnija Liepiņa 2013./2014.ak. gadā ieguvusi „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendiju. Par sevi stāsta:

„Mācoties Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Radiācijas fizikas laboratorijā. Dr. phys. Krišjāņa Šmita vadībā, kas radīja sākotnējo interesi par fizikas studijām.

Interese par cietvielu fiziku turpinājās arī bakalaura un maģistra studiju laikā, šajā pašā laboratorijā izstrādājot bakalaura un maģistra darbus.

AS „Sidrabe” Cietvielu fizikas stipendijai pieteicos tādēļ, ka vēlējos izzināt to, kā fizikas studiju absolvents var izpausties ne tikai tīri zinātniskā pētnieciskā darbā, bet arī industriālā uzņēmumā, kā arī uzrunāja iespēja saistīt savu nākotni ar darbu AS "Sidrabe". Paldies AS „Sidrabe” par atbalstu!”

2014. gadā Virgīnija aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Luminiscences mehānisma pētījumi SrAl2O4:Eu, Dy materiālā".