Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Antra Bērziņa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015
Antra Bērziņa. Foto: 2014.g., privātais arhīvs

Studē: LU Ķīmijas fakultātē, bakalaura programmā „Ķīmija”.
Hobiji: Sacensību un pasākumu fotografēšana, mūzika, kino.
Raksturo: Zinātkāra, mērķtiecīga, neatlaidīga, sabiedriska, atvērta jaunām idejām un iespējām.
Moto: Always do your best!

Antra Bērziņa „Valpro” stipendiju 1 500 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Vidusskolā par saviem mīļākajiem saucu eksaktos mācību priekšmetus. Un nu jau trešo gadu studēju ķīmijas bakalaura studiju programmā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. Ķīmija ir mana sirdslieta, šajā jomā nav robežas starp darbu un hobiju. Ne reizi neesmu nožēlojusi šo izvēli, kā arī to, ka pēc vidusskolas absolvēšanas paliku studēt Latvijā.

Studijas fakultātē man nav tikai lekcijas, semināri un laboratorijas darbi. Man svarīgas ir arī sabiedriskās aktivitātes. Iepriekš fakultātes Studentu pašpārvaldē darbojos kā aktīviste, šogad esmu pieteikusi arī savu kandidatūru vēlēšanās, jo vēlos palīdzēt uzlabot esošo sistēmu un paaugstināt darbu kvalitāti. Tā kā mana aizraušanās ir pasākumu un sacensību fotografēšana, esmu viena no brīvprātīgajiem fotogrāfiem fakultātes pasākumos.

Šī stipendija ir ne tikai finansiāls atbalsts studiju laikā, bet arī iespēja izstrādāt bakalaura darbu par sev tiešām interesējošu, turklāt uzņēmumam noderīgu tēmu. Tā kā izvēlētā tēma ne tikai iekļauj analītiskās ķīmijas nozari, bet skar arī darba aizsardzības un medicīnas jomu, tā ir arī iespēja darba izstrādes procesā gūt vērtīgu pieredzi un zināšanas turpmākajām studijām maģistrantūrā, par ko esmu ārkārtīgi pateicīga uzņēmumam „Valpro”.”

2015. gadā Antra aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Ražošanas uzņēmuma iekštelpu gaisa piesārņojuma analīze" un turpina studijas maģistrantūrā.