Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendija – LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.10.2017

Padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijas - LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendija ir dibināta, lai veicinātu zinātnisko izpēti par LPSR Valsts drošības komitejas un tās priekšteču pret Latvijas Republikas iedzīvotājiem un pret latviešu tautu vērstajiem totalitārajiem noziegumiem un to atklāšanu. Plānots, ka stipendijas saņēmēji līdz 2018. gada 1.martam veiks paša piedāvātu oriģinālu pētījumu, kas atbilst LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas 2015. gada 6. martā apstiprinātajam darba plānam, komisijas nozīmēta darba vadītāja vadībā. Tēma nevar būt saistīta ar valsts noslēpuma objektu izpēti. Galīgais tēmas formulējums tiks saskaņots ar komisijas priekšsēdētāju.

Stipendija paredzēta: Stipendiju konkursā var pieteikties visu Latvijas augstskolu visu zinātnes nozaru bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studenti, kā arī to zinātņu doktori.


Stipendijas apmērs:

bakalaurantu pamatstipendija - EUR 800,

maģistrantu pamatstipendija - EUR 1000,

doktorantu pamatstipendija - EUR 1800,

doktoru pamatstipendija - EUR 2000 apjomā.

 

Stipendijas saņemšanas nosacījumi:

1. Jāveic pētījums par oriģinālu un iepriekš ar Komisiju saskaņo tutēmu, kā mērķi atbilst Komisijas 2015. gada 6. martā apstiprinātajam darba plānam, Komisijas noteikta darba vadītāja vadībā, ievērojot Komisijas noteiktās prasības. Atbilstoši Zinātniskās darbības likumam zinātņu doktoriem nav darba vadītāja. Komisiju pārstāv tās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece.

2. Jāsagatavo un jāiesniedz paplašināts referāts pusotras autorloksnes apmērā (60 000 rakstu zīmes bez atstarpēm) ar kopsavilkumu (ne mazāk kā 2 500 rakstu zīmes bez atstarpēm) latviešu un angļu valodā līdz 2018. gada 1. martam, iepriekš saskaņojot to ar darba vadītāju, ja tāds noteikts, un ievērojot Komisijas izvirzītās prasības.

3. Jāsagatavo un jāpublicē divas populārzinātniskas publikācijas plašsaziņas līdzekļiem vai zinātniskās publikācijas zinātniskajiem izdevumiem, saskaņojot to ar darba vadītāju, ja tāds noteikts, par veicamo pētniecību līdz 2017. gada1. decembrim un 2018. gada 1.februārim attiecīgi. Publikācijas iesniedzamas ne vēlāk kā nedēļas laikā, nosūtot tās kopiju uz vdk@lu.lv.

4. Jāsagatavo referāts Komisijas rīkotajai starptautiskajai zinātniskajai konferencei par pētījuma rezultātā konstatēto. Gatavību referēt konferencē novērtē darba vadītājs, ja tāds ir noteikts, kā arī konferences rīcības komiteja.

5. Galīgais tēmas formulējums saskaņojams ar Komisiju, atbilstoši 1. punktā norādītajai pārstāvībai. Izvēloties tēmu, ieteicams izmantot ieteikto tēmu klāstu un sūtot tēmas pieteikumu arī uz vdk@lu.lv. Ieteiktās tēmas pieejamas tīmekļa vietnē lu.lv/vdkkomisija.

6.Pētījums veicams, izmantojot arhīvu materiālus un elektroniskos resursus. Vēlams, sagatavojot pētījumu, veikt ar darba vadītāju saskaņotu iesaistīto personu intervēšanu. Pretendentam jāpiedalās citu pētījumu recenzēšanā.

Stipendijas piešķiršanas kārtība: Pretendentu novērtēšanā būtu jāņem vērā iegūtā izglītība un sekmes (30%), aktīva akadēmiska un zinātniska darbība (30%), tēmas oriģinalitāte un atbilstība darba plānam (30%) un tēmas īstenošanas iespējamība (10%). Par priekšrocību uzskatāmas priekšzināšanas par izvēlēto tēmu un pieredze akadēmiska un zinātniska darba izstrādē par izvēlēto tēmu.

Stipendijas komisija: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs Kārlis Kangeris, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska, LU fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis.

Rekomendējamās tēmas, konkrētā darbā tās sašaurinot (vēlama divdesmitā gadsimta septiņdesmito un astoņdesmito gadu pētniecībā).

Papildu informācija:

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts,

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskas izpētes komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Kangeris
Tālrunis: 26366696
E-pasts: carolusk@inbox.lv

 

Pieteikšanās: līdz 15. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā sadaļā "Pieteikties stipendijai".