Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Modra K.Gulbja piemiņas stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.09.2017
Dr. Modris K.Gulbis (1927-2002)

Stipendija veltīta ASV Dvīņu pilsētu Kristus draudzes mācītāja un Latvijas Universitātes mācību spēka un mācītāja Dr. Modra K.Gulbja piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās. Šogad paredzēts izsniegt 2 stipendijas.

Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistrantiem.

Stipendijas apmērs: EUR 2 200/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, LELBĀL, mācītājs Elmārs Ernsts RozītisLU Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis, Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

Pieteikšanās: no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.

 

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Linda Plešauniece un Kristaps Kravalis.