Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prof. E. Felsberga piemiņas stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.10.2017
Prof. Ernests Felsbergs
Mecenāts - E. Felsberga mazdēls Guntis Bērziņš

Stipendiju nodibinājis mecenāts, profesionāls inženieris, sabiedriskais darbinieks un 8. un 9. Saeimas deputāts Guntis Bērziņš par godu savam vectēvam - Latvijas Universitātes pirmajam vēlētajam rektoram prof. Ernestam Felsbergam (1920–1923). Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus. Šogad paredzēts piešķirt divas stipendijas.

Stipendija paredzēta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes; Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes; Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantiem un doktorantiem.

Stipendijas apmērs: EUR 3000/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne prof. Ilze Rūmniece, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. Ivars Lācis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne asoc.prof. Valda Kļava, sabiedriskā darbiniece Karina Pētersone, inženieris un sabiedriskais darbinieks Guntis Bērziņš.

Piesakoties stipendijai, tiešsaistes anketas motivācijas sadaļā norādīt atsevišķi pa pozīcijām:

  • akadēmiskie sasniegumi,
  • sabiedriskā aktivitāte,
  • motivācija stipendijas iegūšanai.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Irīna Rudenko un Roberts Rasums.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Eduards Skvireckis un Arturs Skutelis.