Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” izcilības stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.10.2017

Lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās, Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze” izveidoja izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studentiem. 2017./2018.akadēmiskajā gadā plānots piešķirt 2 stipendijas bakalaura studiju programmā un 1 stipendija maģistra studiju programmā studējošiem. 

Stipendija paredzēta: LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas 1.kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt citas mecenātu stipendijas.

Stipendijas apmērs: kopējā stipendijām paredzētā summa 2017./2018.akad. gadā ir 8000 EUR. Bakalaura studiju programmā studējošajiem - 3000 EUR, maģistra studiju programmā studējošiem - 2000 EUR.

Pretendenti stipendijai tiek atlasīti automātiski pēc iepriekšējā akadēmiskā gada rezultātiem LUIS sistēmā.

Pretendenti, kuri tiek uzaicināti piedalīties 2.kārtā, sagatavo eseju par tēmu „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme mūsdienu sabiedrībā”, un iesniedz to elektroniski, sūtot uz fonds@fonds.lv iepriekš norādītajā termiņā.

Pēc eseju izvērtēšanas LU fonda vai LU EVF pārstāvji individuāli uzaicina pretendentus piedalīties klātienes intervijās, kuru rezultātā tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu. 

Stipendijas komisija: Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” pārstāve Jekaterina Levina, Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” izpilddirektors Igors Bass, LU EVF dekāns Gundars Bērziņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Pieteikšanās: no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Renāta Petrova, Ilze Rūtiņa, Diāna Anna Kreicberga.