Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.09.2017

Stipendija izveidota pēc Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. 

Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendijas pētniecības tēmas:

  • LR tiesu sistēmas/procesa efektivizēšana,
  • Starptautiskais civilprocess (ar trešo valstu elementu),
  • Intelektuālā īpašuma tiesības digitālā vidē,
  • Jebkādas tēmas starptautiskajās privāttiesībās.

Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistrantiem.

Stipendijas apmērs:
Viena stipendija EUR 3 000/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. prof., Dr.iur. Anita Rodiņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece,  zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” partneris Agris Repšs, zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” pārstāve Elīna Lūse.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

Pieteikšanās: no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.

 2016./2017. akad. g. stipendiāti - Ilze Ambrasa.