Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jelgavas novada pašvaldības stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.01.2017

No 2012.gada Jelgavas novada pašvaldība piedāvā stipendijas Jelgavas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas novada iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 3 stipendijas.

Stipendija paredzēta: paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldībā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12.klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām kādā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2016./2017.ak.g. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

Stipendijas apjoms: EUR 1 500/akad.gadā.

Noteikumi

Stipendijas komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, novada kultūras darbiniece, aktrise Dzintra Zilberte, SIA „Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās stipendijām 2016./2017. akad. gadā ir noslēgusies.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.