Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Salaspils novada pašvaldības stipendija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.01.2017

No 2013. gada Salaspils novada pašvaldība piedāvā stipendijas Salaspils novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 2 stipendijas.

Stipendija paredzēta: ikvienam Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases skolēnam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2016./2017.ak.g., sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

Stipendijas apjoms: EUR 1500/akad.gadā.

Noteikumi

Stipendijas komisija:  Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, Salaspils novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis - RTU Neorganiskās ķīmijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā Antonija Dindune, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās: no 2016. gada 1. februāra līdz 11. aprīlim studijām 2016./2017.akad. gadā.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Antra Gaile, Ieva Šņepste.