Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Stipendija "Ceļamaize" un "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.03.2017

Latvijas Universitātes fonda stipendija "Ceļamaize" domāta 12.klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, savukārt otra stipendija - "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" - ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

Stipendijas paredzētas: 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem.
Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.
Stipendijas apmērs: EUR 2 200/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU seniors Ojārs Judrups (komisijas priekšsēdētājs), LU HZF docente Aivita Putniņa (komisijas priekšsēdētāja vietniece), LU mecenātes Anna Čakste-Rollins pārstāve Latvijā Zigrīda Grīnhofa, LU fonda direktore Laila Kundziņa-Zvejniece, SIA „Arčers” personāla daļas vadītāja Inese Misiņa, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs, Kristapa Morberga 2001./2002.akad. gada stipendiāte Andra Rutkēviča, VAS „Privatizācija aģentūra” jurists Indulis Krauze, AS "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš, LU fonda stipendiātes Ilze Borodkina, LU Studiju departamenta direktore Jūlija Stare.

 

Pieteikšanās stipendijai "Ceļamaize" un  "M.M.V.Petkevičš piemiņas stipendija" LU I kursa studentiem notiks no 2017.gada 4. septembra līdz 29. septembrim.

Prezentācija

 

Džingls

     

Lejuplādēt un klausīties 

 

2016./2017. akad. g. "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" stipendiāti - Liene Griķīte, Paula Baltace, Diāna Vidronoka, Ariadna Kramkovska, Marija Stefānija Skudra, Dina Bloha, Laura Bobule, Signe Viška, Anete Baltiņa, Ēriks Teteris, Ieva Jokste, Anastasija Balašova, Madara Lindāne, Kristiana Āriņa, Artūrs Šilaks. 

2016./2017. akad. g. "Ceļamaize" stipendiāti - Edgars Cebeks, Krista Melisa Altāne, Undīne Svelpe, Haralds Baunis.