Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Raidījumā „Es un skola” stāstīs, kā mācīt bērniem risināt problēmas?
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
04.12.2013

Sestdien, 7. decembrī, plkst. 12.25 būs skatāms raidījums „Es un skola” par skolas dzīvi. Šoreiz raidījumā eksperti skaidros, kā mācīt bērniem risināt problēmas jau skolas laikā un ko nozīmē atbildīga problēmu risināšana.

Kādas ir skolēnu ikdienā visbiežāk sastopamās problēmas, pastāstīs skolēni no Aizupes pamatskolas, konsultēs skolu psiholoģe Baiba Blomniece-Jurāne, bet praktiskus padomus problēmu risināšanā ieteiks psiholoģe, Latvijas Universitātes projekta „Atbalsts” programmas veidotāja Baiba Martinsone un sociālpsihologs Ivars Austers.

Raidījumā varēs uzzināt, kā aktieris Lauris Subatnieks kopā ar skolasbiedru savulaik gandrīz nosvilināja klasi, kā arī ielūkoties mācību stundā, kas paredzēta, lai bērni iemācītos risināt nepatīkamas situācijas. Tā būs iespēja uzzināt vienkāršus, bet iedarbīgus problēmu risināšanas paņēmienus.

Raidījuma tapšanas gaitai var sekot vietnē „Twitter” profilā @EsunSkola, kur raidījuma veidotāji atspoguļo spilgtākos mirkļus no raidījuma filmēšanas ikdienas.

Raidījums būs skatāms sestdien, 7. decembrī, plkst. 12.25 Latvijas Televīzijas 1. kanālā, bet atkārtojums būs skatāms 8. decembra rītā plkst. 7.30. Raidījums būs saistošs vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un visiem, kurus interesē skolas ikdiena un dažādu ar skolu un mācīšanos saistītu problēmjautājumu risināšana. Raidījums LTV1 ēterā būs skatāms katru nedēļu līdz decembra beigām.

Raidījums „Es un skola” ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

Raidījuma „Es un skola” arhīva ieraksti pieejami projekta mājas lapā sadaļā „Galerija” (http://www.atbalsts.lu.lv/lv/galerija/raidijumu-cikls-es-un-skola).

 

Par projektu

Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija; pašvaldības: Rīgas pilsētas pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Aglonas novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” , Latvijas bērnu psihiatru asociācija;  IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.