Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rīgā tiksies Latvijas skolu direktori, lai dalītos pieredzē par atbalstu pozitīvai uzvedībai skolās
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
24.02.2014

Lai dalītos pieredzē, kā novērst uzvedības pārkāpumus, un labajā praksē par programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” gan mazās, gan lielās skolās, otrdien, 25. februārī, Rīgā tiksies 39 skolu direktori no visas Latvijas. Tikšanās ir daļa no Latvijas Universitātes projekta „Atbalsts” ar mērķi analizēt labo praksi Latvijas skolās un diskutēt par problēmgadījumu risināšanas iespējām.

Skolu direktoru tikšanos atklās praktisku materiālu izstāde no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.00, kurā būs apskatāms, kādus instrumentus, tostarp, īpaši izstrādātus stundu plānus, uzlīmju sistēmas, videostāstus, kurus skolas izmanto, lai veicinātu pozitīvu uzvedību skolās. No plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 notiks diskusija par programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” veiksmes rādītājiem skolās, bet no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 skolu individuālajā pieredzē dalīsies Smiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne, Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane, Pelēču pamatskolas direktore Anna Karčevska un Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna. No plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00 klīniskā psiholoģe Lolita Muzikante skaidros vienaldzības psiholoģiskos aspektus skolās, bet no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.40 RDIKSD Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste un psiholoģe Iveta Grāvīte stāstīs par problemātisku gadījumu risināšanas iespējām skolās. Noslēgumā līdz plkst. 15.40 Liepājas 15.vidusskolas latviešu valodas skolotāja Inga Ekuze praktiski demonstrēs programmā „Vienaudžu mācīšanas lasītprasmes uzlabošanai” paņēmienus.

Skolu direktoru tikšanās un seminārs norisināsies Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76, B1 auditorijā.

Par projektu „Atbalsts”

Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija; pašvaldības: Rīgas pilsētas, Iecavas novada, Jelgavas novada, Valmieras pilsētas, Smiltenes novada, Garkalnes novada, Rēzeknes novada, Krāslavas novada, Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas, Aglonas novada, Daugavpils pilsētas, Liepājas pilsētas, Skrundas novada un Saldus novada pašvaldības; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, Latvijas bērnu psihiatru asociācija; IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2014. gada 30. aprīlim. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.