Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Raidījumā „Es un skola” stāstīs par skolēnu slinkumu, tā cēloņiem un sekām
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
25.02.2014

Sestdien, 1. martā, plkst. 14.45 Latvijas Televīzijā būs skatāms raidījums par skolas dzīvi vecākiem un skolotājiem „Es un skola”. Šoreiz raidījumā varēs uzzināt skolēnu slinkuma cēloņus un sekas, kā arī noskaidrot, ko nozīmē prokrastinācijas jēdziens.  

Raidījumā būs dzirdami praktiskie padomi no psihologiem un pedagogiem tam, kā cīnīties ar skolēnu slinkumu un vai „nekā nedarīšana” vienmēr ir kaut kas slikts. Kāpēc bērni slinko? Varbūt vecāku prasības ir pārāk augstas vai bērns neredz skaidru mērķi (jēgu), lai mācītos. Būs iespēja uzzināt par vēl vienu būtisku bērna slinkuma vai apātijas iemeslu - pavasara nogurumu un kā tikt ar to galā.

Eksperta viedokļus un komentārus sniegs Latvijas Universitātes projekta „Atbalsts” programmas veidotāja psiholoģe Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas doktorante Renāte Buliņa, ģimenes ārste Lolita Zorge un, kā ierasts, arī skolotāji, skolas psihologi un paši skolēni. Tāpat būs stāsts par to, kā pasniedzēja, žurnāliste un divu bērnu mamma Ieva Adamss ikdienā cīnās ar slinkumu.

Raidījuma tapšanas gaitai var sekot vietnē Twitter profilā @EsunSkola, kur raidījuma veidotāji atspoguļo spilgtākos mirkļus no raidījuma filmēšanas ikdienas.

Raidījuma atkārtojums būs skatāms 2. marta rītā plkst. 7.30. Raidījums būs saistošs vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un visiem, kurus interesē skolas ikdiena un dažādu ar skolu un mācīšanos saistītu problēmjautājumu risināšana. Raidījums LTV1 ēterā būs skatāms katru nedēļu līdz aprīļa beigām.

Raidījums „Es un skola” ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Raidījuma „Es un skola” arhīva ieraksti pieejami projekta mājas lapā sadaļā „Galerija”.

Par projektu „Atbalsts”
Projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Projekta sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kristīgā akadēmija; pašvaldības: Rīgas pilsētas, Iecavas novada, Jelgavas novada, Valmieras pilsētas, Smiltenes novada, Garkalnes novada, Rēzeknes novada, Krāslavas novada, Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas, Aglonas novada, Daugavpils pilsētas, Liepājas pilsētas, Skrundas novada un Saldus novada pašvaldības; nevalstiskās organizācijas: Biedrība Latvijas Vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, Latvijas Sociālo pedagogu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, Latvijas bērnu psihiatru asociācija; IZM Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2014. gada 30. aprīlim. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.