Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Diskusija par iekļaujošas izglītības problēmām un risinājumiem Latvijā
Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
07.04.2014

Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ir iekļauts punkts par iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijas skolās. Lai spriestu par to, kas ir iekļaujoša izglītība, kādas ir tās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā, otrdien, 8. aprīlī, pie viena sarunu galda publiskā diskusijā tiksies izglītības un bērnu lietu eksperti, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji.

„Latvijā šī gada sākumā ir apstiprināta jauna valdība un Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 19. punktā minēts teikums „Skolās īstenosim iekļaujošu izglītību”. Mūsuprāt, šis ir īstais brīdis, lai kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm runātu par to, ka iekļaujoša izglītība nav tikai izglītības nodrošināšana dažādām atbalstāmām bērnu un jauniešu grupām, bet tā paredz, ka ikviens bērns, patiešām ikviens, nedalot pēc dažādām riska pazīmēm, var justies skolā droši, var iemācīties izturēties ar cieņu pret ikvienu cilvēku neatkarīgi no viņa īpašām pazīmēm (subjektīvām un objektīvām) un iemācīties atbildīgu uzvedību,” norāda Latvijas Universitātes projekta „Atbalsts” sadarbības koordinatore un eksperte Dr. Paed. Linda Daniela.

Diskusijā, kuru vadīs Valdis Melderis, piedalīsies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” eksperti Dr. sc. administr. Gunta Kraģe, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr. paed. Linda Daniela un Dr. paed. Zanda Rubene; Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece izglītības jautājumos, Izglītības departamenta direktore Evija Papule; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta-Riekstiņa; UNESCO LNK ģenerālsekretāra p. i. Baiba Moļņika un Saldus pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica.

Diskusija norisināsies otrdien, 8. aprīlī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Rīgā, Elizabetes ielā 55, viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē 2. stāvā.

Klātienē diskusijā aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji, augstskolu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvji, bērnu vecāki, mediju pārstāvji.

Darba kārtība diskusijai „Iekļaujoša izglītība Latvijā – problēmas un risinājumi”

10.00 – 10.05 „Struktūrfondu ieguldījums iekļaujošās izglītības attīstībā”, Dr. sc. administr. Gunta Kraģe

10.05 – 10.15 „Iekļaujošās izglītības izaicinājumi Latvijā”, Dr. paed. Dita Nīmante

10.15 – 10.20 „Projekts kā līdzeklis sistēmiskai iekļaujošās izglītības attīstībai”, Dr. paed. Linda Daniela

10.20 - 10.40 Diskusija

10.40 – 10.50 LR IZM valsts sekretāra vietniece izglītības jautājumos, Izglītības departamenta direktore Evija Papule

10.50 - 11.00 „Iekļaujošā izglītība globālajā darba kārtībā”, UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika

11.00 - 11.10 Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Rieksta-Riekstiņa

11.10 - 11.30 Diskusija

11.30 – 11.40 „Skolotājizglītība iekļaujošās izglītības aspektā”, Dr. paed. Zanda Rubene

11.40 – 11.45 „Pašvaldības izaicinājumi iekļaujošās izglītības attīstībā”, Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica

11.45 – 12.00 Diskusija