Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Raidījumā „Es un skola” 19. aprīlī stāstīs par vērtībaudzināšanu skolās
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante
14.04.2014

Sestdien, 19. aprīlī, plkst. 14.45 Latvijas Televīzijā būs skatāms raidījums par skolas dzīvi vecākiem un skolotājiem „Es un skola”. Šoreiz raidījumā par vērtībaudzināšanu skolās, izvēloties ētiku vai kristīgo mācību.

Šoreiz raidījumā kino kritiķe un divu bērnu mamma Daira Āboliņa stāstīs, kā skolā savulaik apguva saprašanās mākslu. Tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kāpēc Latvijā cilvēki baidās no kristīgās mācības un vai ētika ir tikpat svarīga kā matemātika.

Eksperta viedokļus un komentārus sniegs Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Laima Geikina, Digitālā materiāla vērtībizglītībā autore Evi Daga-Krūmiņa, privātās vidusskolas „Patnis” valdes priekšsēdētāja Zane Ozola, Svētes pamatskolas direktore Inga Jansone un, kā ierasts, arī skolotāji un paši skolēni.

Raidījuma tapšanas gaitai var sekot vietnē „Twitter” profilā @EsunSkola, kur raidījuma veidotāji atspoguļo spilgtākos mirkļus no raidījuma filmēšanas ikdienas.

Raidījums būs skatāms sestdien, 19. aprīlī, plkst. 14.45 Latvijas Televīzijas 1. kanālā, bet atkārtojums būs skatāms 20. aprīļa rītā plkst. 7.30. Raidījums būs saistošs vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un visiem, kurus interesē skolas ikdiena un dažādu ar skolu un mācīšanos saistītu problēmjautājumu risināšana. Raidījums LTV1 ēterā būs skatāms katru nedēļu līdz aprīļa beigām.

Raidījums „Es un skola” ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru. Raidījuma „Es un skola” arhīva ieraksti pieejami projekta mājaslapā sadaļā „Galerija”.