Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Fonda mecenātu stipendiju ieguvēji 2014./2015.akad. gadā

31.10.2014

Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendijas 2014./2015.akadēmiskajā gadā ir ieguvuši 115 studenti no LU, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rīgas Tehniskās koledžas par kopsummu 265 529.34 eiro.  

LU Fonda stipendijas tiek piešķirtas topošajiem studentiem, kuri uzsāk studijas LU, stipendijas – izcilniekiem, kā arī jaunajiem pētniekiem un labākajiem novadu abiturientiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Lielākais stipendiju konkurss šogad bija uz Kristapa Morberga stipendiju, prof.Felsberga piemiņas stipendiju, „Ad Verbum” stipendiju, stipendiju „Ceļamaize”, „Sidrabe” stipendiju un Jelgavas novada pašvaldības stipendiju.

Šogad pirmo gadu piešķirtas vairākas stipendijas:
•    Arh. A. Lūša piemiņas fonda stipendija, kas paredzēta LU Teoloģijas fakultātes bakalaura un maģistrantūras studentiem;
•    Laimiņu ģimenes izcilības stipendija LU Bioloģijas fakultātes studentam, kas interesējas par mikrobioloģiju un imunoloģiju;
•    Pētera Avena labdarības fonda „Paaudze” izcilības stipendija, kas paredzēta LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) bakalaura un maģistrantūras studentiem (ieguvējus nosaka pēc uzrādītās vidēji svērtās atzīmes);
•    SEB bankas izcilības stipendija, kas paredzēta LU EVF maģistrantūras studentiem (ieguvēju nosaka pēc uzrādītās vidēji svērtās atzīmes);
•    „Domuss” stipendija, kas paredzēta LU EVF doktorantūras studentam un viņa zinātniskā darba vadītājam pētniecības veikšanai;
•    „Olainfarm” stipendija, kas paredzēta LU Medicīnas fakultātes farmācijas programmas 3.kursa studentiem;
•    Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendija jaunajiem pētniekiem;
•    Engures novada pašvaldības stipendija sava novada vidējo mācību iestāžu abiturientiem, ja viņi turpina mācības augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē.

STIPENDIJU IEGUVĒJI
Stipendija "Ceļamaize 2014"
LU pirmā kursa studentiem – izcilniekiem: Dinija Jemeļjanova (ar Tēvijas fonda atbalstu), Kaspars Ābelnīca (ar SIA „Arčers” atbalstu), Anna Vasiļevska (ar Annas Čakstes-Rollins atbalstu), Klāvs Ozols (ar SIA „Arčers” atbalstu), Anna Auzāne (ar SIA „Arčers” atbalstu). Stipendijas apmērs - 2 200 eiro.

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija LU pirmā kursa studentiem ar labām un izcilām sekmēm: Arta Sprice, Laura Vizule, Austris Cīrulnieks, Āris Pickainis, Rainers Eduards Strautiņš, Alise Strazdiņa, Daiga Sondore, Ivars Pričins, Laima Vasile, Annija Gobiņa, Dace Sproģe, Anda Batarāga, Sintija Maķevica, Anete Eglīte, Vilmārs Vesingi. Stipendijas apmērs - 2 200 eiro.

"Ceļamaize" – sports stipendiju saņems labākie LU sportisti. Stipendijas ieguvuši LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmas students Renārs Magone, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura programmas students Edgars Leja, LU Juridiskās fakultātes bakalaura programmas students Pauls Bergs, LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmas studenti Roberts Niedra, Dmitrijs Brizgalovs, Modris Gundegs. Stipendijas apmērs - 2 200 eiro.

Sporta stipendiju basketbolistiem 4 000 eiro apmērā arī šogad turpinās saņemt pērnā gada laureāti Kārlis Dārznieks, Santa Visocka, Dāvis Tomiņš.

Kristapa Morberga stipendija LU bakalaura programmas studentiem – izcilniekiem, sabiedriski aktīviem un motivētiem studentiem. Stipendijas ieguvēji 2014./2015.akad. gadā: Ķīmijas fakultātes studente Katrina Mertsa, Fizikas un matemātikas fakultātes studenti Jānis Tjarve, Aigars Langins, Ģirts Zāģeris, Bioloģijas fakultātes studente Ilze Elbere, Datorikas fakultātes students Emils Sjundjukovs, Humanitāro zinātņu fakultātes studenti Liza Rižņikova, Arturs Skutelis, Santa Laukmane, Maksims Ivanovs, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Ilze Medne, Sociālo zinātņu fakultātes studente Ilze Andžāne, Juridiskās fakultātes studentes Eva Vīksna, Ilze Ambrasa, Ekonomikas un vadības fakultātes students Didzis Irbe. Stipendijas apmērs - 2 200 eiro.

K. Morberga inženierzinātņu stipendija Rīgas Tehniskās universitātes sekmīgākajiem studentiem. Stipendijas ieguvuši: Liene Švarce, Valdis Linde, Irēna Kononova, Valters Kalnačs, Atis Jēkabsons, Jānis Lungevičs. Stipendijas apmērs – 1 900 eiro.

IZCILĪBAS STIPENDIJAS
SEB bankas izcilības stipendija labākajai studentei, kas absolvēja LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmu un iestājās maģistrantūrā, Elīzai Šenbergai (3 000 eiro apmērā).

Pētera Avena izcilības stipendija ieguva trīs EVF studenti – bakalaura programmas studenti Sindija Veilande (3 000 eiro apmērā) un Jānis Skrīveris (3 000 eiro apmērā), kā arī maģistra programmas students Juris Baldunčiks (2 000 eiro apmērā). Uz stipendiju varēja pretendēt jebkurš LU EVF 2014./2015.akad. gada bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmu students, ņemot vērā uzrādītos rezultātus 2013./2014.akad. gada pavasara semestrī (vidējā svērtā atzīme).

Mundheim ģimenes stipendiju kā labākā LU Bioloģijas fakultātes studente ieguvusi Elīna Černooka (2 700 eiro apmērā).

Domuss stipendija piešķirta LU EVF doktorantūras studentam Artūram Kostinam (1 500 eiro apmērā), lai veiktu pētījumu par termiņuzturēšanās atļauju programmas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību – valsts budžeta ieņēmumiem un nodarbinātību.

JAUNO PĒTNIEKU STIPENDIJAS
Prof. E. Felsberga piemiņas stipendija atbalsta spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus. Stipendiju šogad ieguva LU Humanitāro zinātņu doktorantūras studente Kristīne Rotbaha (2 560 eiro apmērā) un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktorantūras students Raitis Eglītis (2 560 eiro apmērā).

SIA "Ad verbum" stipendija ir nodibināta ar mērķi atbalstīt jaunos humanitāro zinātņu pētniekus. Stipendiju ieguvis LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūras students Krišjānis Lācis (3 000 eiro apmērā)

SIA "Ad verbum" tulkošanas stipendija ir nodibināta ar mērķi atbalstīt jaunos pētniekus, kas studē LU Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā.  Stipendiju ieguvusi LU Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūras studente Brita Taškāne (3 000 eiro apmērā).

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija paredzēta apdāvinātiem LU Teoloģijas fakultātes studentiem, kuri pēc studiju beigšanas kalpotu par mācītājiem Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzēs vai strādātu par reliģijas (ticības) mācības skolotājiem skolās Latvijā. Stipendiju ieguvuši LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras studenti Jānis Cepurītis (4 000 eiro apmērā), Krišjānis Bulle (4 000 eiro apmērā), Oskars Smoļaks (4 000 eiro apmērā), Ivo Rode (4 000 eiro apmērā). Stipendiju ieguvuši LU Teoloģijas fakultātes doktorantūras studenti Lelde Titava (4 000 eiro apmērā), Dana Kalniņa-Zaķe (4 000 eiro apmērā), Guntars Rēboks (5 000 eiro apmērā), Uģis Brūklene (stipendija studiju maksas segšanai), Rudīte Losāne (4 000 eiro apmērā).

Modra K.Gulbja piemiņas stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās. Stipendiju ieguva doktorantūras students Rinalds Gulbis (2 200 eiro apmērā).

Arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendija
nodibināta ar mērķi atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes jaunos pētniekus, dodot priekšroku tiem studentiem, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs. Stipendiju ieguva bakalaura programmas studente Amanda Kvelde (1 500 eiro apmērā).

Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu. Stipendiju ieguvis LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras students Anrijs Šimkus (3 000 eiro apmērā).

Andreja Pildegoviča stipendija izveidota ar mērķi atbalstīt centīgos un talantīgos LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentus, kuriem ir interese nākotnē kalpot Latvijas diplomātiskajā korpusā. Stipendiju ieguva Ieva Krekovska (2 500 eiro apmērā).

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija izveidota ar mērķi atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, kuru pētnieciskās intereses ir intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, blakustiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības). Stipendiju ieguvusi LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente Linda Reneslāce (2 200 eiro apmērā).

Administratoru asociācijas stipendijas mērķis ir atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par maksātnespējas procesu un pētniecisko darbu. Stipendiju ieguvusi LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente Baiba Zvejniece (1 067.5 eiro apmērā).

"Sidrabe” cietvielu fizikas stipendija ir izveidota ar mērķi studiju laikā atbalstīt, kā arī turpmākiem akadēmiskiem un zinātniskiem sasniegumiem motivēt centīgus un talantīgus Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studentus, kas vēlas padziļināti studēt cietvielu fizikas zinības. Stipendiju ieguva bakalaura programmas studente Everita Vīna (1 450 eiro apmērā).

"Valpro" stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksakto zinātņu studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Stipendijas ieguvušas LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmas studentes Endija Maraka (3 000 eiro apmērā) un Antra Bērziņa (1 500 eiro apmērā), kā arī RTU bakalaura programmas students Vadims Jančevskis (1 500 eiro apmērā).

"Olainfarm" stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus LU studentus, piešķirot pētniecības stipendijas LU Ķīmijas fakultātes studentiem un  LU Medicīnas fakultātes farmācijas programmas studentiem. Stipendijas ieguva LU MF bakalaura programmas studentes Zane Jūra (1 400 eiro apmērā) un Tatjana Rogaļska (1 400 eiro apmērā), kā arī LU Ķīmijas fakultātes studenti - bakalaura programmas students Mārcis Sējējs (2 100 eiro apmērā) un maģistrantūras studente Elīna Petrova (2 100 eiro apmērā).

Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē paredzēta studentiem, kas LU specializējas mikrobioloģijā un imunoloģijā. Stipendiju ieguvusi LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūras studente Agija Lāce (2 156 eiro apmērā).

Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendiju saņems LU bakalaura programmas studenti – jaunie pētnieki. Stipendijas ieguvēji: Medicīnas fakultātes studente Agija Kalve, Bioloģijas fakultātes studenti Mihails Šišovs, Līga Apsēna, Zane Ozoliņa, Fizikas un matemātikas fakultātes students Mārcis Rublāns, Datorikas fakultātes students Matīss Ķeiris. Stipendijas apmērs – 1 250 eiro.

Nippona stipendijas mērķis ir atbalstīt humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantus un doktorantus, attīstīt nākotnes līderus, kas spētu pārvarēt ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās un kultūras barjeras, lai aktīvi piedalītos visas cilvēces labklājības veicināšanā un vispārēja miera nodrošināšanā pasaulē. Stipendijas ieguvušas trīs LU studentes: Sociālo zinātņu fakultātes maģistrantūras studente Krista Puriņa (1 095 eiro apmērā), Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūras studente Karīna Barkane (2 555 eiro apmērā), Ekonomikas un vadības fakultātes studente Inga Jēkabsone (2 555 eiro apmērā).

NOVADU STIPENDIJAS
Jelgavas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas novada iedzīvotāju vidū. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti Zanda Jēgermane (Lauksaimniecības fakultāte) un Didzis Lipšāns (Lauku inženieru fakultāte) un LU studente Krista Umbraško (Sociālo zinātņi fakultāte), stipendijas apmērs 1 500 eiro. Jelgavas novada pašvaldības stipendijas turpinās saņemt pērno gadu laureātu, uzrādot augstus sasniegumus studijās, tie ir Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes studente Anna Katrīna Markule, LU Vēstures un filozofijas fakultātes students Dāvis Beitlers, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas programmas studente Anda Birģele, Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību studente Ilze Jansone, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes students Raivis Eihenbaums. Stipendijas apmērs 1 500 eiro.

Salaspils novada pašvaldības stipendijas mērķis ir atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām un veidot piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū. Stipendijas 2014./2015.akad. gadā ieguvušas LU Sociālo zinātņu fakultātes studente Arta Krēsliņa (1 422.9 eiro apmērā) un LU Bioloģijas fakultātes studente Katrīna Daila Neiburga (1 422.9 eiro apmērā). Salaspils novada pašvaldības stipendijas turpinās saņemt pērno gadu laureātes, uzrādot augstus sasniegumus studijās, tās ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Jana Kolbina un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes studente Anna Viktorija Lukjanska. Stipendijas apmērs - 1 423 eiro.

Saldus novada pašvaldības stipendijas "Medusmaize"
mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Stipendijas ieguvušas LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente Krista Susekle, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Eva Liepa, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes studente Žanete Kiseļeva un Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studente Zane Sandere. Stipendijas apjoms ir 1 420 eiro. Saldus novada pašvaldības stipendijas turpinās saņemt pērno gadu laureātu, uzrādot augstus studiju sasniegumus, tie ir Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes studente Elza Burve un LU Datorikas fakultātes students Valdis Dravnieks. Stipendijas apmērs 1 420 eiro.

Engures novada pašvaldība stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē. Stipendija tiek piešķirta pirmo gadu. Stipendijas ieguvuši Rīgas Tehniskās koledžas students Andrejs Andris Jencis (1 600 eiro apmērā) un Rīgas Tehniskās universitātes studente Klaudija Gadišķe (1 600 eiro apmērā).


FOTOGALERIJAS NO SUMINĀŠANAS

28.oktobrī sumināti stipendijas «Ceļamaize», M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas un «Ceļamaize» - sportam stipendiāti, Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendijas laureāti. Fotogalerija

29.oktobrī sumināti Kristapa Morberga stipendijas, Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas, SEB bankas izcilības stipendijas, Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" izcilības stipendijas, Mundheim ģimenes stipendijas, Domuss stipendijas ieguvēji. Fotogalerija

31.oktobrī sveikti prof. E. Felsberga piemiņas stipendijas, Ad verbum stipendijas, Ad verbum tulkošanas stipendijas, Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendijas, Andreja Pildegoviča stipendijas, Gunāra un Ināras Blumbergu stipendijas, Administratoru asociācijas stipendijas, Sidrabe cietvielu fizikas stipendijas, Valpro stipendijas, Olainfarm stipendijas, Laimiņu ģimenes stipendijas bioloģijas zinātnē, Jelgavas novada pašvaldības stipendijas, Salaspils novada pašvaldības stipendijas, Saldus novada pašvaldības stipendijas, Engures novada pašvaldības stipendijas, Nippona stipendijas ieguvēji. Fotogalerija