Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: VKD izpētes komisijas arhīvs
Foto: VKD izpētes komisijas arhīvs

Studenti aicināti pieteikties VDK zinātniskās izpētes stipendijai

03.10.2017

Latvijas Universitātes (LU) fonds kopā ar LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisiju 2017./2018.ak. gadā izsludina iespēju visu Latvijas augstskolu studentiem iegūt stipendiju Padomju totalitārā okupācijas režīma izpētei.

Projekta mērķis ir veicināt zinātnisko izpēti par LPSR Valsts drošības komitejas un tās priekšteču pret Latvijas Republikas iedzīvotājiem un pret latviešu tautu vērstajiem totalitārajiem noziegumiem un to atklāšanu. Plānots, ka stipendijas saņēmēji līdz 2018. gada 1.martam veiks paša piedāvātu oriģinālu pētījumu, kas atbilst LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas 2015. gada 6. martā apstiprinātajam darba plānam, komisijas nozīmēta darba vadītāja vadībā.

Stipendiju konkursā var pieteikties visu Latvijas augstskolu visu zinātnes nozaru bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studenti, kā arī to zinātņu doktori, aizpildot pieteikuma veidlapu www.fonds.lv. Ar stipendijas iegūšanas nosacījumiem un projekta galvenajām aktivitātēm un pasākumiem var iepazīties LU fonda mājaslapā Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 15.oktobris.

Rekomendējamās tēmas, konkrētā darbā tās sašaurinot (vēlama divdesmitā gadsimta septiņdesmito un astoņdesmito gadu pētniecībā).

 

Papildu informācija:

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts,

LPSR Valsts drošības komitejas

zinātniskas izpētes komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Kangeris

Tālrunis: 26366696

E-pasts: carolusk@inbox.lv