Kundziņu ģimenes stipendija

Rasma un Ģirts Kundziņi 2021. gada februārī veica 20 000 EUR lielu ziedojumu, lai atbalstītu divu studentu izglītību katru mācību gadu. Viena stipendija ir paredzēta pamatskolas skolotāju studiju programmā – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Otra stipendija paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģijā – Datorikas fakultātē.

Ģirta Kundziņa ģimenes dzīles ir saistītas ar Latvijas Universitāti (LU), jo viņa tēvs Gerhards Kundziņš ir absolvējis LU ar kultūrinženiera grādu 1933. gadā. Savukārt, māte Ilga Kundziņa absolvēja LU tiesību zinātņu maģistra grādu 1944. gadā.

"Latvijas nākotnei ir svarīgi izglītot jaunus cilvēkus, lai tie spētu papildināt un turpināt Latvijas augšupeju. Vēlams atbalstīt centīgus studentus, lai tie varētu koncentrēties uz studijām un sasniegt savus mērķus,” saka Kundziņu ģimene.


Stipendija paredzēta:

  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentam;
  • Datorikas fakultātes studentam

Stipendiju skaits: 2


Stipendijas apjoms: 3 300 EUR vienā akad. gadā


Stipendijas komisija: LU DF dekāns Zane Bičevska, LU PPMF dekāne Linda Daniela, mecenāts, komisijas priekšsēdētājs Ģirts Kundziņš, mecenāte Rasma Kundziņa, LU fonda izpilddirektore, komisijas sekretāre Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendiāti:

2021./2022. akad. g. - Paula Sonita Deruma, Krišjānis Alliks.