ZAB "Skrastiņš un Dzenis"

2021. gada vasarā advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” LU Juridiskajai fakultātei dāvināja grāmatas “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa)”, tādējādi atbalstot studentus ar praktizējošiem mācību materiāliem un zinātnisko literatūru.

Sākoties jaunajam mācību gadam, advokātu birojs vēlas atbalstīt jaunos studentus, piešķirot Juridiskās fakultātes studentiem stipendijas kopā 7 000 EUR apmērā. Stipendija 3 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu paredzēta bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentam, sākot no II kursa, un stipendija 4 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu – maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” I vai II kursa studentam.


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes (JF) bakalaura un maģistra studiju līmeņa studentiem.

Stipendiju skaits: 2

Stipendijas apmērs: bakalaura līmeņa studentam 3 000 EUR, maģistra līmeņa studentam 4 000 EUR.

Stipendijas komisija: komisijas priekšsēdētājs un mecenāts Aivis Dzenis, mecenāts Verners Skrastiņš, ZAB partneris un zvērināts advokāts Vigo Krastiņš, LU JF dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, LU fonda izpilddirektore un komisijas sekretāre Laila Kundziņa, LU JF SP priekšsēdētāja Agris Ratniks.


Padomi izcilai esejai!


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendiāti:

2022./2023. akad. gadā - Roberts Kokins, Sabīne Jansone

2021./2022. akad. gadā - Alise Gailīte un Jānis Počs.