Deimantė Aniūkštytė

Studē Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūtā.

Studies in Vilnius University Institute of International Relations and Political Science.

 

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Akadēmiskais darbs un ikgadēja iesaistīšanās ārpusskolas aktivitātēs, vēlme bagātināt zināšanas, izteikta vēlme kļūt par politiskas zinātnes speciālistu, kā arī ticība sev un savām spējām, augsta motivācijas un godīguma izjūta.

What qualities and achievements do you think have allowed you to get a scholarship?

Academic performance and annual involvement in extracurricular activities, desire to enrich knowledge, high aspiration to be a professional in the Political Sciences, as well as confidence in myself and my abilities, passionate motivation and frankness.

 

Kāda ir Tava misija?

Mana dzīves misija ir turpināt lietas, kas ir svarīgas ne tikai man, nepārtraukti sevi attīstīt un pilnveidot, maksimāli sevi izaicināt, lai no katras pieredzes iemācītos pēc iespējas vairāk, ar savu rīcību palīdzēt padarīt pasauli par labāku vietu.

What is your mission?

My life’s mission is to pursue things that matters not only to me, continuously evolve and improve myself, challenge myself to the fullest to learn the most I can out of each experience, help make the world a better place because of my actions.

 

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Atcerieties, ka jūs nekad nesaņemsiet to, ko vēlaties, ja nemēģināsiet. Esmu vienmēr ticējusi, ka nekad nevarat zaudēt, sekojot lietām, kas liek justies lieliski. Tātad nebaidies uzņemties risku, kļūdīties un, pats galvenais, būt pacietīgam. Viss nāk pie jums īstajā brīdī.

What would you recommend to students who have doubts about applying for scholarships next year? 

Remember, you will never get what you want if you never try. I always believed that when you follow the things that feel great to you, you can never lose. So, don’t be afraid to take risks, make mistakes and, most importantly, be patient. Everything comes to you in the right moment. 

 

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt Hermana Hesenes romānu "Stikla lodīšu spēle", par kuru viņš ieguva Nobela literatūras balvu 1946. gadā. Arī kā lietuviešu pārstāve domāju, ka būtu tikai taisnīgi ieteikt lietuviešu dzejnieka un rakstnieka Vincas Mykolaitis–Putinas romānu "Altāru ēnā".

What book (s) would you recommend to read to other scholarship receivers?

I would recommend reading the novel of Hermann Hesse, for which he won the Nobel Prize for Literature in 1946, “The Glass Bead Game”. Also, as a Lithuanian recipient I think it would be fair to recommend a novel by Lithuanian poet and writer Vincas Mykolaitis–Putinas, “In  the Shadow of the Altars”.

 

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es iesaku filmas, kas iedvesmo un iemāca cilvēkiem vissvarīgākās dzīves vērtības: “A Beautiful Mind” (2001), “King of Devil’s Island” (2010), “My Name is Khan” (2010), “The Pursuit of Happiness” (2006).

What movie (s) would you recommend to watch other scholars?

I would recommend movies, which are inspiring and teach people most important values of life: “A Beautiful Mind” (2001), “King of Devil’s Island” (2010), “My Name is Khan” (2010), “The Pursuit of Happiness” (2006).

 

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Vienmēr dari maksimālo. Ko tagad sēsi, tādu ražu vēlāk novāksi. – Ogs Mandino

What is your life's motto?

Always do your best. What you plant now, you will harvest later. – Og Mandino