Elīna Pavlovska

Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2016. gadā, pateicoties Amerikas latvieša, inženiervadības doktora, Latvijas Universitātes (LU) mecenāta Alfrēda Raistera (1921-2012) testamentārajam novēlējumam. Stipendija paredzēta LU maģistrantiem un doktorantiem eksakto, dabaszinātņu jomā, kuriem jau ir skaidrs redzējums par sava zinātniskā pētījuma virzienu. Viens no svarīgiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir studenta gatavība pēc atbalsta beigām palikt Latvijā tikpat ilgi, cik saņēma atbalstu, lai sniegtu labumu Latvijas sabiedrībai. 


Elīna Pavlovska studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes maģistra studiju programmas ''Fizika'' 2. kursā. Elīna arī 2018./2019. akadēmiskajā gadā ieguva A. Raistera piemiņas stipendiju. Pati uzskata, ka viņai ir paveicies, jo aizraušanās noteikti ir gan fizikas studijas, gan darbs institūtā, tāpēc katra diena ir piepildīta un interesanta. Brīvajā laikā patīk apmeklēt teātra izrādes, klasiskās mūzikas koncertus. Dažas no raksturīgākajām iezīmēm ir mērķtiecība, vēlme sevi pilnveidot.  Elīna katru dienu cenšas iemācīties vai uzzināt ko jaunu, kā arī veltīt laiku grāmatu lasīšanai.

Iepazīsti Elīnu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Viens no talantiem, kas man ikdienā ļoti palīdz, ir spēja saplānot savu laiku, lai varētu apvienot mācības ar darbu un pārējām interesēm. Grūti definēt nozīmīgāko sasniegumu, jo tas, kas licies svarīgs man, iespējams, citiem neko daudz nenozīmēs. Man pašai nozīmīgākie sasniegumi ir bakalaura grāda iegūšana, piedalīšanās Latvijas un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī pētījuma publicēšana zinātniskā žurnālā. Ceru, ka man nozīmīgākie sasniegumi vēl ir priekšā.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Pamatā nodarbojos ar optisko spektroskopiju, cietvielu luminiscences pētījumiem.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Iedrošinājumu un papildus iedvesmu turpināt strādāt, jo ir patīkami zināt, ka mans darbs citiem šķiet pietiekami nozīmīgs, lai piešķirtu stipendiju.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Izzināt pasauli un iegūtās zināšanas nodot citiem.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Neatkarīgi no rezultāta iegūsi vērtīgu pieredzi, pilnveidosi prasmi izteikties un argumentēt savu viedokli.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Harper Lee "To Kill a Mockingbird", George Orwell "1984".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), ''Vertigo'' (1958).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Nepadoties pie pirmajām neveiksmēm un neapstāties pie jau sasniegtā.