Trīne Žagare

Trīne Žagare ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem Gustava Zemgala piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Trīni!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Man ir svarīgi būt procesā – vai nu izziņas, vai radīšanas. Tas ir kā ieelpot, lai varētu izelpot. Jābūt harmonijai. Sasniegumi saistās ar radīšanu, “izelpu”, jo tad kļūst redzams rezultāts. Jāsaka – ļoti reti savus sasniegumus asociēju ar talantu, tie visbiežāk ir intensīva darba, radīšanas procesa rezultāts. Brīžus, kuros esmu jutusi lielāko gandarījumu par sasniegto, saistu ar literāru darbu, dzejas rakstīšanu, mācību stundu plānošanu un vadīšanu, bet šobrīd nozīmīgākā ir referātu, pētniecisku darbu veidošana, aizstāvēšana.

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Atbalsta sajūtu. Tas rada pārliecību, ka ir vērtīgi un vajadzīgi ieguldīt laiku un darbu pētniecībā, ko esmu veikusi un turpināšu veikt. Vienlaikus atbalsts rada atbildību, jo apzinos sevi kā plašāka procesa daļu, pamazām veidojot devumu Latvijas vēstures posma un personību izpētē.

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Veidot iespējas, lai tie, kas vēlas saprast vairāk par pasauli, kurā dzīvojam, cilvēci, kā arī sevi kopējā kontekstā, to var īstenot.

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Ingas Ābeles “Klūgu mūku”. Par cilvēka spēku un trauslumu.

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Trīs samērā atšķirīgas filmas, kurās tomēr ir kāda līdzība. Zviedru režisora “1939” kā personiska liecība par sabiedrību, kas neiesaistījās karā. Pēc japāņu autora Haruki Murakami romāna motīviem uzņemtā “Norwegian Wood” kā apliecinājums, ka cilvēci vieno garīgā un jūtu pasaule. Viestura Kairiša “Piļsāta pi upis” kā māksliniecisks, brīžiem amizants skatījums uz skarbu vēstures periodu.

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Platons par Sokrātu izteicies, ka viņš esot gudrāks par citiem, jo nedomā, ka zina to, ko nezina. Ar tādu apziņu ir vieglāk uzdrīkstēties, saprotot, ka pilnību nevar sasniegt neviens, bet ikvienam ir svarīgi paplašināt zināšanas un pielietot tās kāda nozīmīga mērķa vārdā. Stipendija tajā ir būtisks atbalsts.

Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Dzīvo apzināti. Tā iespējams ieraudzīt vairāk, izdarīt kvalitatīvāk un izjust spēcīgāk.