Elza Līna Liniņa

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura studiju programmā
Hobiji: zīmēšana, riteņošana, seni fotoaparāti un pasaules iepazīšana visplašākajā nozīmē
Raksturo: sabiedriska mizantrope, ciniķe ar romantiķes dvēseli
Moto: “Tā gadās.” (K.Vonnegūta vārdi K.Elsberga tulkojumā)

Ar fiziku iepazinos nejauši, kaut arī likumsakarīgi – grūti noliegt gravitācijas eksistenci, kad, jau sperot pirmos soļus, pakrīti ar seju paklājā. Bet, ja tas būtu vienīgais iemesls, kāpēc studēt fiziku, tad pasaulē būtu tikai fiziķi vien. Vidusskolā, šķiet, biju pārliecināts ķīmiķis, bet kaut kā sagadījās, ka nonācu LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Tomēr, jāatzīst, ka patiku pret ķīmiju zaudējusi neesmu, un arī tagad darbojos vairāk materiālzinātnes virzienā. 
Pa šiem divarpus gadiem esmu iemantojusi lielu bijību un apbrīnu pret dabaszinātnēm un matemātiku. Ir radusies sajūta, ka gribu ar šo apbrīnu “aplipināt” arī pasauli, tieši tāpēc ļoti labprāt ārpus studijām un pētniecības nodarbojos ar fizikas popularizēšanu.

Bez fizikas manā dzīvē liela nozīme ir arī mākslai – labprāt zīmēju un fotografēju ar veciem filmiņu fotoaparātiem. Bet pats labākais tomēr ir zinātnes un mākslas apvienojums, tāpēc kādu dienu ceru izveidot fotoizstādi, kurā izstādītie attēli būtu ar elektronu miroskopu uzņemti mūsu laboratorijā pagatavoti paraugi.
Vēlos izteikt pateicību LU Fondam par Kristapa Morberga stipendijas piešķiršanu, šīs stipendijas iegūšana ir liels atbalsts un motivē turpināt savu darbību gan akadēmiskajā, gan sabiedriskajā jomā. Paldies jāsaka arī maniem pasniedzējiem, darba vadītājam un draugiem – bez šiem cilvēkiem es noteikti nebūtu sasniegusi tik daudz.