AS "Sistēmu inovācijas"

2016. gadā atbalsta LU Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldes ziemassvētku balles starp LU Medicīnas un Datorikas fakultātēm rīkošanu 2500 EUR apmērā.

Paldies par atbalstu!