Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (saīsināti - Administratoru asociācija) dibināta 2003. gada 14. martā.

Atbilstoši statūtiem Administratoru asociācija ir neatkarīga sertificēto maksātnespējas procesa administratoru brīvprātīga profesionāla apvienība, kuras mērķis ir administratoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, administratoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, profesionālās atbilstības vērtēšana un kvalifikācijas celšana, kā arī tai noteikto uzdevumu veikšana, lai veicinātu kvalitatīvu maksātnespējas procesa gaitu.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu Administratoru asociācija īsteno šādus valsts pārvaldes uzdevumus – administratoru apmācība, sertifikācija, administratoru profesionālās kvalifikācijas pilnveide, administratoru atkārtota sertifikācija, administratoru sertifikātu darbības izbeigšana un anulēšana.

Administratoru asociācijas Apmācības centrs regulāri organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus - seminārus, kursus, praktiskās nodarbības, kā arī konferences.

Atbalsts: 2014./2015.akad. gadā Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija piešķir Administratoru asociācijas stipendiju, to ieguva LU Juridiskās fakultātes studente Baiba Zvejniece (1067,5 eiro apmērā).

Paldies par atbalstu!