Prof. Zaiga Priede Kalniņš

Pēc profesores PhD Zaigas Priedes Kalniņš iniciatīvas 2007.gadā tika izveidota Sanitas Lapiņas piemiņas stipendija, veltīta LU Māszinību bakalaura studiju programmas docētājas Sanitas Lapiņas piemiņai, kas pāragri aizgājusi mūžībā (2007.g.) un ir bijusi ļoti spējīga māsa, pedagoģe un cilvēks, kurš atdeva sevi visu studentiem.

Prof. Priede-Kalniņš uzskata, ka viens veids, kā uzlabot Latvijas veselības aprūpi, ir sagādāt māsām iespēju iegūt augstāko akadēmisko izglītību. Labi akadēmiski izglītota māsa ir ļoti spējīga saskatīt un gādāt par cilvēku, nonākušu viņas gādībā kā indivīdu ar holistikām vajadzībām.

Prof. Zaiga Priedes-Kalniņš stipendijas „Ceļamaize” stipendiātiem novēl būt dedzīgiem par savu valsti un zemi: „Lietot savu izglītību, lai ne tikai uzlabot savu labklājību, bet pirmā vietā liktu savu līdzcilvēku un valsts labklājību. Strādāt, lai uzlabotu veselības un izglītības sistēmu – uzlabojot šīs daļas, ekonomiskā labklājība sekos. Lietot savas radošās spējas atrast un mainīt katram savu īpašo, piemēroto vietu valstī. Es nenoliedzu iegūt pieredzi ārzemēs, bet pēc šīs pieredzes atgriezties Latvijā un pielietot zināšanas, lai uzlabotu mūsu valsti.”

Viena no pirmajām ziedotājām, kas atsaucās profesores aicinājumam atbalstīt arī turpmāk šīs stipendijas fondam, bija Madara Miķelsone. 

Atbalsts:

2007./08. ak. g. „Ceļamaize” stipendijas ietvaros tika piešķirta stipendija 700 eiro apmērā LU Medicīnas fakultātes māszinību bakalaura programmas studentei Dacei Tirzītei.

2008./09.ak. g. „Ceļamaize” stipendijas ietvaros tika piešķirta stipendija 700 eiro apmērā LU Medicīnas fakultātes māszinību bakalaura programmas studentei Oksanai Zepai.

Paldies par atbalstu!