SIA "Fudeks"

Atbalsts: SIA "Fudeks" 2011./2012.ak.g. sniedzis atbalstu 1450 eiro apmērā:

  • 2011. gadā - simpozijam LU KF - IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), Centrālās un Austrumeiropas reģiona simpozijs (priekšsēdētājs prof. V. Lamanauskis, Lietuva) notiek regulāri katru otro gadu, un katrreiz to organizē cita valsts. Latvijā šis simpozijs notika pirmo reizi, tā organizēšana bija uzticēta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei.

  • 2012. gadā - XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde.

Paldies par atbalstu!