SIA "MCD"

SIA "MCD" izveidots 2001. gada 20. septembrī un atrodas Alūksnē. Komercreģistā reģistrēts 2001. gada 13. novembrī ar mērķi sniegt augstas kvalitātes elektromontāžas un celtniecības pakalpojumus. Uzņēmums ir jauns un darbinieku skaita ziņā neliels, kur kompetenti vadītāji kontrolē procesus, kas saistīti vienlaicīgi ar ražošanu un personālu.

Uzņēmuma pamatā ir stabila struktūra, kuras ietvaros tiek sadalīta atbildība un pienākumi, doti darba uzdevumi un definēti sasniedzamie mērķi.

Atbalsts: 2012. gada nogalē SIA "MCD" sniedza atbalstu LU Fonda sociālajai stipendijai „Ceļamaize” 2150 eiro apmērā. Stipendiju 2013./2014.ak. gadā ieguva Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas absolvente Dana Drubiņa.

Paldies par atbalstu!