SIA "Vision Express Baltija"

2016. gadā atbalsta LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas aktivitāti/projektu „1. Starptautiskais redzes fizioloģijas, vides un redzes uztveres simpozijs (1st International symposium on Visual Physiology, Environment and Perception – VisPEP 2016)” 1300 EUR apmērā.

Paldies par atbalstu!