SIA "Zaļā Josta"

SIA „Zaļā josta” piešķīra Zaļās jostas stipendijas. Uzņēmums ir dibināts 2002. gadā, tā mērķis ir rūpēties par tīru valsti un atbildīgu uzņēmējdarbību tajā, darbojoties divos virzienos: organizēt iedzīvotāju un uzņēmumu izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo trauku un galda piederumu un videi kaitīgo preču (smēreļļu, bateriju, eļļas filtru, akumulatoru un riepu) apsaimniekošanu, kā arī īstenot vides izglītības pasākumus.

Vairāk par uzņēmumu: www.zalajosta.lv

Atbalsts: SIA "Zaļā Josta" 2005. gadā izsludināja Zaļās jostas stipendiju konkursu Latvijas Universitātes pilna laika studentiem ar mērķi veicināt studējošo interesi un dziļāku izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu kopumā, kā arī specifiski ar izlietoto iepakojumu – tā nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, savākšanas, pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām. Tika piešķirtas divas otrās un divas trešās vietas stipendijas (430 un 700 eiro stipendijas).

Paldies par atbalstu!