Tania S. Sweet

Tania S. Sweet (dz. Sidorova 1925-2007) dzimusi Rīgā, kopš 1950. gada viņas dzīve bija ļoti raiba. 1954 .gadā viņa pabeidza ģimnāziju Karakasā, Venezuēlā, ar ļoti labām atzīmēm. No 1956. līdz 1958. gadam viņa studēja Heidelbergas Medicīnas skolā pediatrijas zinātnes, bet 1959. gadā mācījās Ņujorkas Braunas (Brown’s) komercskolā grāmatvedību un biznesa mašīnas un savas iegūtās zināšanas 1961.gadā pielietoja grāmatvedības darbā Plūmera (Plumer Ltd) kompānijā. 

Prof. Dr. Arvīds Ziedonis, Bukskauntijas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Tanias S. Sweet testamenta izpildītājs, stāsta: „Savā raibajā dzīvē Tania bija ļoti patstāvīga, arvien dzīvespriecīga, inteliģenta, šarmanta, ļoti ticīga, līdzjūtīga, devīga. Viņa arvien alka redzēt kaut ko interesantu, piedzīvot kaut ko jaunu, skaistu, iemācīties kaut ko, kas dzīvē noderīgs. Tania bija ļoti ticīga, viņa savu laicīgo mantu vēlējās atstāt labdarības iestādēm: baznīcai, ārstniecības iestādēm, trūcīgiem bērniem, studentiem, pensionāriem un slimajiem.” 

Atbalsts: Tania S.Sweet testamentā novēlēja USD 5000 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vajadzībām.

Paldies par atbalstu!