Ziemeļkalifornijas akadēmiskā saime un Andris Ramāns ar ģimeni

Sirsnīgs paldies Andrim Ramānam par Latvijas Universitātes pārstāvju viesošanās koordinēšanu ar vietējiem Amerikas latviešiem 2005. gada rudenī!

Andris Ramāns finansiāli un organizatoriski atbalstīja gatavošanos LU Fonda izpilddirektores Lailas Kundziņas vizītei ASV un Kanādā 2011. gadā.

2015. gadā Andris Ramāns kopā ar sievu Bettiju Ramāns izveidoja stipendiju LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Speciālās izglītības skolotājs" studentiem, ziedojot 3000 EUR.

"Dzīve ir pilna ar izaicinājumiem - it sevišķi tiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem.  No personīgās pieredzes, speciāli izglītotu skolotāju ietekme viņu izaugsmei ir neatvietojama," mecenāti stāsta par savu motivāciju ziedot stipendijai.

2015./2016. akad. gadā stipendiju saņēma studentes Liāna Jurēvica un Laila Skarpa.

2017./2018. akad. gada stipendiātes: Ilze Liepa un Līga Eidone