Laimiņu ģimene

Mecenāts Dr. fiz. Laimonis A. Laimiņš (1949) dzimis pēckara Vācijā. Ar laiku, pārceļoties ar ģimeni uz ASV, viņš sāka studijas Case Western Reserve universitātē Klīvlendā (Ohaio, ASV). Laimonis ir pateicīgs savas stipendijas mecenātiem, ka atbalstīja viņu tieši bakalaura studija gados, kad studija gaitas bija tikko iesāktas un tā brīža rocība nebūtu citādi ļāvusi tās turpināt.

Laimonis A. Laimiņš turpināja studijas Rutgers Universitātē, iegūstot maģistra grādu fizikā. Pēc tam studēja Čikāgas Universitātē, iegūstot doktora grādu biofizikā 1981. gadā, tur uzsāka arī savas darba gaitas.

Zinātnieks Laimiņš ir strādājis Nacionālajā Veselības institūtā un turpina ar to sadarboties, vērtējot ienākušos pētniecības pieteikumus. Kopš 1994. gada strādā Northwestern Universitātē. Kopš 2006. gada Dr. fiz. Laimiņš ir Northwestern Universitātes Medicīnas skolas Imunoloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītājs, kā arī vada pētniecību par HPV vīrusu savā laboratorijā.

Kristīna Sīmanis-Laimiņš (1949) ir ieguvusi bakalaura grādu mākslā, absolvējot Kalifornijas Mākslas koledžu, kā arī ir iegūts maģistra grāds skolvadībā Ņūdžersijas koledžā. Strādājusi Kalifornijā, Latvijā un šobrīd Čikāgā par mākslas skolotāju. Kristīna nodarbojusies ar keramiku un tekstilmākslu. Brīvo laiku pavada, rakstot laikrakstam „Čikāgas Ziņas” un vadot bezpeļnas organizāciju "Latviešu fonds".
 

Atbalsts

2014. gadā Kristīna un Laimonis Laimiņi izveido Laimiņu ģimenes stipendiju bioloģijas zinātnē par godu saviem vecākiem.

2014./2015. un 2015./2016. akad. gadā stipendiju ir saņēmusi Agija Lāce (2 156 EUR/akad. gadā);

2016./2017. akad. gadā  Zane Ozoliņa.

2017./2018. akad. gadā  Ilze Izabella Dindune.

2018./2019. akad. gadā Ņikita Zrelovs.

2019. gadā Laimiņu ģimene Latvijas Universitātei ziedoja 2 208,80 eiro.

Paldies par atbalstu!