Studentu korporācijas "Lettonia" Filistru palīdzības biedrība

Organizācija (1993), kas apvieno studijas beigušos korporantus – filistrus, lai veicinātu to ieguldījumu “Lettonia” plaukšanā kā Latvijā, tā ārpus tās. Tās biedri "Lettonia" pastāvēšanas laikā izkopto tradīciju garā morāli un materiāli atbalsta studējošos un veicina viņu tālāko izglītību, tostarp veicinot nacionālās, kultūras un valstiskās idejas.

Atbalsts

"Lettonia"Filistru palīdzības biedrība pirmo reizi stipendijas piešķīra 2008. gadā, tās tiek piešķirtas uz vienu semestri.

Arī 2008./2009.ak. gadā tika piešķirtas trīs stipendijas (katra 535 EUR apmērā), stipendijas ieguva: Ivo Brūvers un Māris Veismanis.
2009./2010. ak. gadā piešķirtas trīs „Lettonia” akadēmiskās stipendijas (katra 535 EUR apmērā), tās ieguva: Dāvis Drēziņš, Kristaps Ozoliņš, Arvils Zeltiņš.
2010./2011.ak. gadā piešķirtas trīs studentu korporācijas “Lettonia” Filistru Palīdzības biedrības finansētās „Lettonia” akadēmiskās stipendijas (katra 535 EUR apmērā). Tās ieguva: Aigars Lavrinovičs, Artūrs Špaks, Mārtiņš Sarma.
2011./2012. ak. gadā piešķirtas divas stipendijas (katra 535 EUR apmērā), tās ieguva: Aigars Lavrinovičs un Kristaps Kalniņš.
2012./2013. ak. gadā piešķirtas četras stipendijas, kuras ieguva: Artūrs Pizičs (535 EUR),  Mārtiņš Gudrītis (535 EUR), Mārtiņš Sarma (715 EUR),  Oskars Stulbergs (715 EUR).
2013./2014. ak. gadā piešķirtas divas stipendijas, tās ieguvuši: Oskars Stulbergs un Artūrs Pizičs.

Paldies par atbalstu!