Māris Vainovskis un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns"

Mecenāts Māris Vainovskis (1977) ir LU absolvents, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns (1999) vecākais partneris un Banku un finanšu tiesību un Korporatīvo un komerctiesību prakšu grupu vadītājs ar lielu pieredzi banku, finanšu, komerctiesību, IT un ES tiesību jomā. ZAB ir 69 biroju tīkls visā pasaulē, kas sniedz juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs.

M. Vainovskim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze banku, finanšu, komerctiesību, IT un ES tiesību jomā. Ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē, patlaban ir zinātņu doktora kandidāts. 2014. gadā absolvēja Starptautisko finanšu tiesību vasaras skolu Oksfordā, Lielbritānijā.

Mecenāts ir atzīts speciālists uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu jomā – viņš ir bijis iesaistīts lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos valstī. Tāpat ir plaša pieredze komerctiesību darījumos.

M. Vainovskis ir LR Advokātu kolēģijas biedrs un LR Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes biedrs. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Tiesu sistēmas efektivitātes un Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas.

Par 2015. gadā izveidotās stipendijas mērķi zvērināts advokāts Māris Vainovskis stāsta: „Latvijas tiesību sistēmas kvalitāti nosaka ne tikai normatīvo aktu kopums, bet būtiskā mērā arī tiesību piemērošanas teorijas un prakses attīstība. Mehāniska likuma normu attiecināšana uz kādu situāciju bez pietiekamas izpratnes par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu atbilstoši likuma garam un mērķim nebūs efektīva, pat neraugoties uz šķietami pietiekamu normatīvo bāzi. Ievērojot minēto, stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas tiesību piemērošanas teorijas un prakses attīstību, iesaistot tajā studentus un viņu mācībspēkus.”

Atbalsts

2019. gadā turpina atbalstīt LU, ziedojot 3 000 eiro LU Juridiskās fakultātes 100 gadu jubilejas pasākumam, kā arī turpina atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, ziedojot 4 000 EUR stipendijas fondam.

2018. gadā ziedo 4 000 eiro, lai turpinātu atbalstīt Juridiskās fakultātes studentus un tiktu izmaksāta „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā” stipendija. Mecenāts M. Vainovskis ziedo 50 eiro LU Absolventu takas izbūvei, 250 eiro stipendijai "Ceļamaize" un 250 eiro LU biedrībai "Juventus".

2017. gadā sekmīgi turpina sadarbību ar LU fondu un ziedo stipendijai „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā” 4 000 eiro. Atbalsta žurnāla "Juridiskā zinātne/Law" izdošanu, ziedojot šim mērķim 2 400 eiro. Atbalsta Biznesa inkubatoru, ziedojot šim mērķim 1 000 eiro. Sniedz atbalstu LU Absolventu takas izbūvei, ziedojot šim mērķim 400 eiro.

2016. gadā mecenāts turpina atbalstīt fondu, tajā skaitā ziedojot 2 000 EUR Latvijas Universitātes projektam "2 dienu seminārs augstas klases raudzes publikāciju sagatavošanā pasaules mēroga citējamības akadēmiskiem žurnāliem sociālajā zinātnē" un ziedo 4 000 eiro stipendijai „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”.

2015. gadā mecenāts ir izveidojis stipendiju pētījumu veikšanai tiesību zinātnē „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”, šīm mērķim ziedojot 4 000 EUR.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Viktorija Soņeca, mentore prof. Sanita Osipova.

2017./2018. un 2018./2019. akad. gadā – Aleksandrs Potaičuks, mentore prof. Jautrīte Briede.

2016./2017. akad. g. – Jānis Priekulis.

2015./2016. akad. g. pirmo stipendiju iegūst Dārta Ūdre (bij. Freimane).

Paldies par atbalstu!

MĒNEŠA MECENĀTS