Zvērinātu advokātu birojs "Sorainen"

Viens no reģiona vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem (1995) ar pilnībā integrētiem birojiem Baltijas valstīs un Baltkrievijā, kuri sniedz konsultācijas starptautiskām un vietējām organizācijām par visiem komerctiesību un nodokļu jautājumiem. Korporatīvo vērtību pamatā ir uz klientu un komercdarbību vērsta domāšana, izcilība un inovācija, ētika un cieņa.
"Sorainen" ir pirmais advokātu birojs Baltijā un vienīgais Baltkrievijā, kurā ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartiem (Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegts sertifikāts).
Vairāk par "Sorainen": www.sorainen.com/lv

Atbalsts

2004. gadā "Sorainen" atbalstīja LU Juridiskās fakultātes aktivitātes 1 640 EUR apmērā, kā arī sniedza atbalstu citiem projektiem.
2009. gada decembrī zvērinātu advokātu birojs "Sorainen" sniedza 430 EUR atbalstu projektam "LU JF studentu komandas dalība starptautiskajās tiesas procesa izspēļu sacensībās starptautiskajās tiesībās "Telders International Moot Court Competition".
2011./2012. akad. gadā pirmo reizi piešķirta "Sorainen" stipendija, to ieguva Emīls Paupe (2 560 EUR apmērā).
2012./2013. akad. gadā otro reizi piešķirta "Sorainen" stipendija, to ieguva Krišjānis Bušs.
2013. gadā "Sorainen" atbalstīja projektu ELSA Latvijas 5. tiesas izspēle 430 eiro apmērā un prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēles 430 eiro apmērā, kā arī turpina atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, piešķirot stipendiju. 2013./2014. akad. gadā "Sorainen" stipendiju ieguva Andrejs Jambuševs (2 850 EUR apmērā).
2014. gadā advokātu birojs atbalsta Latvijas mērogā lielākās tiesu izspēles - VI Civiltiesību tiesas procesa izspēles 400 eiro apmērā, kā arī ELSA Tiesas procesa izspēles administratīvajās tiesībās 300 eiro apmērā.
2014./2015. akad. gadā "Sorainen" stipendiju iegūst LU Juridiskās fakultātes students Anrijs Šimkus (3 000 eiro apmērā).

2016./2017. akad. g. stipendiju iegūst LU Juridiskās fakultātes studente Ilze Ambrasa (3 000 eiro).

2015. gadā ZAB "Sorainen" ziedo 300 eiro LU Juridiskās fakultātes komandas dalībai Eiropas Jessup Draudzības spēlēs Budapeštā.

2017./2018. akad. g. stipendiju iegūst LU Juridiskās fakultātes studente Inita Čīma (3 000 eiro).

2019./2020. akad. g. stipendiju iegūst LU Juridiskās fakultātes studente Jānis Guobis (3 000 eiro).

Paldies par atbalstu!