AS "Emergn"

Mecenāts "Emergn" (kādreizējais nosaukums "Exigen Services Latvia") (1995) ir starptautisks, pieredzes bagāts informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējas stratēģiski nozīmīgu, apjomīgu un integrētu IT sistēmu izstrādei valsts un privātajam sektoram. Jau sākotnēji uzņēmums ir radījis ilgstošas, pozitīvas pārmaiņas, atbalstot cilvēkus, kas virzās uz inovācijām.

Vairāk par Emergnhttps://www.emergn.com/

 

Atbalsts

"Emergn" ir atbalstījis dažādas aktivitātes un projektus Latvijas Universitātē, piemēram, sniedzis atbalstu starptautiskās matemātikas komandu olimpiādes "Baltijas Ceļš'03" sarīkošanai un konferencei "DB&IS' 2004" organizēšanai. 2006.-2009. gadā kopā ar citiem uzņēmumiem mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” stipendijas.

2012. gadā  "Emergn 2 850 EUR apmērā atbalstījis Latvijas Universitātes programmēšanas komandas sagatavošanos pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālam.

2013. gadā "Emergn" dāvina elektronisko dokumentu vadības sistēmas ELDIS programmatūru SZF un EVF studnetiem 21 350 EUR vērtībā.
2013. gadā AS "Emergn" atbalsta LU Datorikas fakultātes studentu dalību starptautiskās programmēšanas sacensībās, piešķirot finansējumu ceturtdaļfinālam Minskā 2 850 eiro apmērā un dalībai Sanktpēterburgā - 2 850 eiro apmērā.

2014. gadā AS "Emergn" atbalsta LU studentu dalību starptautisko programmēšanas sacensību finālā Krievijā 5 700 eiro apmērā, kā arī "Exigen services Latvia" 5 100 eiro apmērā atbalsta Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursa rīkošanai.

2015. gadā AS "Emergn" atbalsta NAIS.LV izmantošanu LU Juridiskas fakultātes studiju procesā 3049,20 EUR vērtībā;
Latvijas augstskolu Datorikas(informātikas) bakalauru un maģistru darbu konkursu - 5 500 EUR apmērā;
kā arī Latvijas Universitātes komandas dalību programmēšanas sacensībās 2015./2016. gadā (paredzētais atbalsts - 12 000 EUR).

2016. gadā AS "Emergn" ziedo 15 700 EUR, tajā skaitā atbalstot Latvijas augstskolu IT bakalaura un maģistra darbu konkursu 5 500 EUR apmērā un zinātnisko konferenci Baltijā "12th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (DB&IS)" 3 000 EUR apmērā.

2017. gadā AS "Emergn" nodrošina Latvijas komandas dalību ACM ICPC programmēšanas sacensību finālā 6 000 EUR apmērā.

Paldies par atbalstu!