Kārlis Kaufmanis

Mecenāts Kārlis Kaufmanis (1910-2003) dzimis 1910. gada 21. februārī. Pazīstams kā vecākais latviešu astronoms, latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors.
K. Kaufmanis 1939. gadā ieguvis bakalaura grādu LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē astronomijas nodaļā un 1943. gadā ieguva matemātikas maģistra grādu LU.
Līdz brīdim, kad 1944. gadā K. Kaufmanis devies bēgļu gaitās, viņš strādājis par skolotāju Rīgas ģimnāzijās un licejos. Bēgļu gaitas K. Kaufmani sākotnēji aizvedušas uz Vāciju un pēc tam uz ASV, kur viņš savu atlikušo darba mūžu nostrādāja par pasniedzēju vairākās universitātēs. Kā galveno jāmin Minesotas Universitāte, kur 17 nostrādātajos gados K. Kaufmaņa astronomijas lekcijas noklausījušies apmēram 300 000 studentu.
Atpazīstamību un slavu ASV un visas pasaules akadēmiskajās un zinātnieku aprindās K. Kaufmanis iemantoja ar savu astronomijas lekciju par Betlēmes zvaigzni, kurā viņš no astronomijas viedokļa izskaidro Bībelē aprakstītos notikumus laikā ap Kristus dzimšanu.

Atbalsts

K. Kaufmanis 2003. gadā Latvijas Universitātei testamentāri novēlēja 100 000 USD. Novēlējums paredzēts astronomijas attīstības veicināšanai Latvijā un izmantojams kā neaizskaramais kapitāls, no kura nestajiem augļiem tiek izmaksātas stipendijas talantīgiem astronomijas studentiem.

Viņa novēlējumā Latvijas Universitātei teikts: „Savas mīļās darba druvas – astronomijas zinātnes – turpmākai kopšanai un uzplaukšanai Latvijā.”

2018./2019. akad. g. – Kārlis Šļumba;

2017./2018. un 2018./2019. akad. g. – Kārlis Puķītis;
2012./2013. akad. gadā – Artis Aberfelds, Agris Brauns un Emīls Veide;
2010./2011. akad. gadā –  Elvijs Matrozis;
2008./2009. un 2009./2010. akad. gadā – Aija Grankina (bij. Laure);
2007./2008. akad. gadā – Ilze Ļihačova (bij. Diebele);
2006./2007. akad. gadā – Arturs Barzdis un Oļesja Smirnova;
2005./2006. akad. gadā piešķirtas pirmās divas stipendijas, tās ieguva Arturs Barzdis un Juris Kalvāns.

Paldies par atbalstu!