Dagnija un Roberts Rūši

Roberts Rūsis dzimis 1933. gada 5.septembrī Rīgā advokāta un mācībspēka Armīna Rūša (1907-1987) un Margaretas (dz. Šortmane) (mirusi 1981. g.) ģimenē kā vecākais dēls. Viņam bija brālis Armīns Rūsis. 1929. gadā Roberta tēvs Armīns Rūsis absolvējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļu.

1944. gada rudenī Rūšu ģimene bija spiesta atstāt Rīgu un doties bēgļu gaitās uz Vāciju, kur apmetās pie Margaretas vecākiem Verdavā. 1951. gadā pēc oficiāla ASV Luterāņu baznīcas ielūguma izceļoja uz ASV un apmetās Vašingtonā. Tur baznīca saziedoja drēbes, mēbeles un citus pirmajam laikam nepieciešamos priekšmetus, kā arī palīdzēja iekārtoties darbā.

R. Rūsis 1961. gadā ieguva jurista diplomu Džordža Vašingtonas universitātē. Visus gadus viņš strādāja apdrošināšanas laukā kā jurists un administrators. Ejot pensijā 1999. gadā, viņš bija kļuvis par "Chubb" apdrošināšanas sabiedrības Juridiskās daļas vadītāju un bija viens no izpilddirektoriem.   

Plaša informācija par Rūšu dzimtu un Latvijas advokatūru ir apkopota 2007. gadā izdotajā biogrāfiskajā vārdnīcā “Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās 1919-1945”, ko sastādījuši Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un Dr. hist. Valters Ščerbinskis.

Visi Rūšu dzimtas pārstāvji aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē, viennozīmīgi apliecinot patriotismu un savas tautas mīlestību.

Dagnija (1935), dzimusi Āboliņa, ieguva žēlsirdīgās māsas diplomu, beidzot ASV Saginavas Mičiganas Sv. Marijas māsas skolu 1957. gadā. Vēlāk viņa ieguva bakalaura diplomu Džersijas pilsētas valsts koledžā un maģistra diplomu Setonhollas Universitātē, Ņūdžersijā. Neskatoties uz to, ka ģimenē auga divi bērni (Armīns Kārlis (1963) un Nora Elizabete (1965)), viņa ieņēma atbildīgus amatus General Motors un Ford auto fabrikās, slimnīcu ātrās palīdzības nodaļās un strādāja kā skolas māsiņa.  

Dagnija un Roberts Rūši ir vēlējušies atbalstīt žēlsirdīgo māsu studijas Latvijā.

Dagnija uzskata, ka māsiņas svarīgākais pienākums ir gādāt par pacientu. Nedrīkst būt par grūtu "apgriezt spilvenu uz otro pusi", lai pacientam būtu laba gulēšana. Žēlsirdīgās māsas ir veselības sistēmas neatsverama  daļa.  Ja nav pietiekošs māsiņu skaits, kas gādā par sabiedrības vajadzībām, tad visi iedzīvotāji ciešs no tā. Tā bija mūsu motivācija izveidot stipendiju fondu, lai veicinātu māszinību studijas Latvijā."

Atbalsts

2017. gadā dibina Rūšu ģimenes stipendiju LU Medicīnas fakultātes Māszinību studentiem, ko plānots izmaksāt 10 gadus. Ziedojums ir 50 000 ASV dolāri.

2019. gadā Rūšu ģimene ziedo 4 302,09 eiro. 

Paldies par atbalstu!