Roberts Rūsis, Armīna Rūša stipendiju fonds

Armīna Rūša stipendiju fonda stipendija ir veltīta Dr. iur. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai ir izveidojis Roberts Rūsis.

2008. gadā par nozīmīgu devumu Latvijas komercbanku sistēmas stabilitātes sekmēšanā Roberts Rūsis tika iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

Roberts Rūsis par sadarbības pieredzi ar LU fondu saka: „Izskatīju un pārdomāju iespējas kā vislabāk administratīvi kārtot stipendiju piešķiršanu. Pieņēmu LU fonda piedāvājumu stipendiju piešķiršanu kārtot ar tā starpniecību. Priekšrocības to darot ir: LU fonda darbinieki sagatavo stipendiju nolikumu, publicitāti, kandidātu izvērtēšanu un labvēlīgu nodokļu risinājumu Latvijā. Uzskatu, ka tagad ir tas laiks atbalstīt izglītību universitātes līmenī, lai Latvija var sekmīgi sacensties ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Tāpēc aicinu visus katra apstākļu robežās atbalstīt LU fondu.”Atbalsts
Armīna Rūša stipendiju fonda stipendijas Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedriem pirmo reizi tika piešķirtas 2006./2007. ak. gadā. Tās ieguva astoņi studenti: Artūrs Kaņepājs, Inese Leišavniece, Jānis Vanags, Jānis Zvērs, Kārlis Dambītis, Krišjānis Balodis, Linda Strazdiņa, Sandra Lielbārde.

2007./2008. ak. gadā stipendijas ieguva 15 studenti: Artūrs Kaņepājs, Benita Arzanova, Dace Suveizda, Dmitrijs Kačanovs, Eduards Grigorjevs, Ivo Brūvers, Jānis Vanags, Juris Rumba, Krišjānis Balodis, Laima Matuzāle, Laine Zemļicka, Linda Strazdiņa, Sandra Lielbārde, Sarmīte Frišava, Sendi Audriņa.

2008./2009. ak. gadā stipendijas piešķīra 10 studentiem. Ieguvēji: Andrejs Sergejevičs, Andris Rimša, Dace Suveizda, Digne Ūdre, Ērika Verze, Ieva Bloka, Ieva Rusule, Inga Strižņova, Laima Matuzāle, Sendi Audriņa.

2009./2010. ak. gadā stipendijas piešķīra 12 studentiem, tās ieguva: Aiga Pabērza, Andrejs Jeršovs, Digne Ūdre, Dina Sarceviča, Dita Lapiņa, Gatis Ošs, Inese Pelnēna, Laima Matuzāle, Linda Vecgaile, Līga Roze, Māris Saba, Pēteris Ligers.

2010./2011. ak. gadā stipendijas piešķīra 12 studentiem, tās ieguva: Agita Apsīte, Gatis Ošs, Ieva Balode, Jānis Purmalis, Ketija Broka, Kristīna Putinceva, Laima Matuzāle, Liena Grauda, Liene Martinsone, Līga Gūtmane, Māris Liscovs, Reinis Dundurs.

2011./2012. ak. gadā stipendijas piešķīra 12 studentiem (katram 2 150 eiro), tās ieguva: Iveta Biukšāne, Ketija Broka, Guna Dancīte, Reinis Dundurs, Elīna Jumtiņa, Rūta Kuzmane, Aiga Pabērza, Evelīna Petkeviča, Jānis Purmalis, Baiba Rudzroga, Artūrs Rundzāns, Liena Tīdena.

Kopš 2006. gada stipendijas piešķirtas 69 studentiem no dažādām Latvijas augstskolām, izmaksājot 88 464 eiro.