Radiācijas tehnoloģiju pielietojums Latvijas kokmateriāliem mūzikas instrumentu rezonatoru vajadzībām

Projekta ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas radiācijas tehnoloģiju pielietojumam mūzikas instrumentu materiālu ražošanā no Latvijā augošām eglēm un kļavām. Projekta mērķis ir izveidot ekspresmetodi mūzikas instrumentu kokmateriālu izvēlei un  paplašināt LU lineārā elektronu paātrinātāja (ELU-4) pielietošanas veidus, iesaistīt mazos ražotājus, kas nodrošinātu ELU-4 uzturēšanas izmaksas, paplašinātu iesaistīto pētnieku, uzņēmēju un studentu zinātnisko kapacitāti un iesaistītu jaunus studentus.

Kopējās izmaksas: 12 000 eiro

Projekta vadītājs: pētnieks, inženieris Andris Leščinskis, LU Ķīmiskās fizikas institūts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls"